Cần những thủ tục gì để hưởng trợ cấp bảo hiểm khi bị tai nạn lao động ?

Công ty tôi có một công nhân bị tai nạn lao động trong khi đang làm việc và bị liệt nửa người (liệt từ bụng trở xuống), hiện công nhân đó đã xuất viện về nhà. Vậy cần những thủ tục gì để hưởng trợ cấp tai nạn lao động của cơ quan bảo hiểm xã hội?
 |  Xem: 1.661  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/12/2009 - 15:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo qui định tại điều 143 Luật Lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán tiền lương và chi phí điều trị y tế cho người lao động từ lúc bắt đầu bị tai nạn lao động đến khi thương tật ổn định. Sau khi thương tật ổn định, người sử dụng lao động giới thiệu người lao động ra Hội đồng Giám định y khoa để xác định khả năng suy giảm khả năng lao động. Nếu có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 5 % thì tiến hành bồi thường (nếu tai nạn không phải lỗi của người lao động) hoặc trợ cấp (nếu tai nạn do lỗi của người lao động) theo quy định tại Thông tư số 10/2003/BLĐTBXH ngày 18/4/2003, đồng thời lập thủ tục gửi cơ quan BHXH để hưỏng trợ cấp tai nạn lao động gồm: Sổ BHXH, văn bản (3 bản, mẫu 5-HSB), biên bản điều tra TNLĐ (4 bản), bản sao giấy ra viện (4 bản), biên bản giám định y khoa (4 bản).BHXHVN
Ngày gửi: 05/12/2009 - 15:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(21 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo