Cho tôi hỏi về thủ tục xin ngừng hoạt động của công ty Cổ phần 6 tháng

Tôi vừa mới thành lập công ty Cổ phần tư vấn kỹ năng của trẻ nhưng do ccông ty còn mới nên chưa có nhiều hoạt động. vì vậy, tôi muốn ngừng hoạt động khoảng 6 tháng. Sau đó lại tiếp tục hoạt động. . do vậy tôi muốn hỏi nếu ngừng hoạt động như vậy có vi phạm pháp luật không , thủ tục ngừng hoạt động cần phải làm những gì.
 |  Xem: 3.607  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/08/2008 - 15:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Có hai bước thủ tục bạn phải thực hiện
1. Điêu 43 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ quy định khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh "phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Hồ sơ thông báo tạm ngừng gồm có:
- Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp (theo mẫu).
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
- Quyết định của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị đối với Công ty TNHH, công ty cổ phần về việc tạm ngừng.

2. Các đơn vị, tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 5 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng hoạt động, lý do tạm ngừng hoạt động.
Ngày gửi: 06/08/2008 - 16:59
Theo quy định tại Thông tư số 08/2001/TT-BKHĐT ngày 22/11/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 về đăng ký kinh doanh thì ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Đối với công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần, kèm theo thông báo trên, công ty phải xuất trình bản sao hợp lệ quyết định của đại hội cổ đông, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động.

Khi tiếp nhận thông báo, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên nhân và trao cho doanh nghiệp.

Khi muốn hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần phải gửi thông báo và quyết định của đại hội cổ đông, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc tổ chức cho doanh nghiệp hoạt động trở lại cho các phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế đã nói ở trên.
Ngày gửi: 06/08/2008 - 17:01
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo