Đóng bảo hiểm 8 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

Tôi đi làm cho công ty đã được 01 năm. Tôi mới ký hợp đồng chính thức tháng 02/2008 và đóng BHXH cũng từ tháng 02/2008. Nhưng tôi mang bầu tháng 01/2008, có nghĩa là đến khi sinh con thì tôi mới đóng bảo hiểm được 08 tháng. Xin luật sư vui lòng cho tôi biết là nếu tôi chỉ đóng bảo hiểm 8 tháng mà đã sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Xin cảm ơn!
 |  Xem: 2.534  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/11/2008 - 11:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ mang thai phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con mới được hưởng chế độ thai sản.

Đến thời điểm sinh con, bạn đã đóng bảo hiểm trên sáu tháng, do đó, bạn thuộc diện được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật.
Ngày gửi: 13/11/2008 - 11:56
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo