Hỏi về phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Xin cho tôi biết những phụ cấp nào thì được cộng vào tiền lương chính để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Phụ cấp ưu đãi, phụ cấp khu vực… có được cộng để đóng BHXH không?
 |  Xem: 6.194  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/06/2009 - 13:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo điều 91 Luật BHXH: Hàng tháng, người lao động đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đó là 8%.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp ưu đãi, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút… không được cộng vào lương chính để đóng BHXH bắt buộc.
Ngày gửi: 06/06/2009 - 13:02

Căn cứ điều 94 Luật BHXH năm 2006:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

2. Đối với người LĐ đóng BHXH theo ché độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.

* Nếu DN của bạn ko thuộc dNNN thì không bắt buộc đóng BHXH cho các phụ cấp Phụ cấp ưu đãi, phụ cấp khu vực… Tuy nhiên, để tránh NLĐ khiếu nại về sau, thì DN bạn ko nên quy định các PC này vào HĐLĐ.

Ngày gửi: 30/05/2011 - 09:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo