Ðiều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Xin cho biết điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
 |  Xem: 6.159  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 28/06/2009 - 09:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện: Ðã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp; đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải đến cơ quan lao động để đăng ký. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người thất nghiệp phải đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 28/06/2009 - 09:32
Bạn đừng nằm mơ giữa ban ngày . Tôi đấy làm nhà nước mà chả có một bảo hiểm gì hết. mà mơ bảo hiểm thất nghiệp quên đi bạn

Ngày gửi: 28/06/2009 - 10:25
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(23 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo