Hỏi về Chế độ về người bị nhiễm chất độc da cam (đioxin) ??

Tôi nhập ngũ năm 1962 và đóng quận tại Tây Nguyên là vùng bị nhiễm chất độc da cam. Tháng 10-1971 tôi bị thương và được phục viên. Hiện nay, tôi đang được hưởng chế độ thương binh hàng tháng. Vậy tôi có thể được hưởng chế độ chất độc da cam hay không và chế độ đó như thế nào?
 |  Xem: 7.255  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/03/2009 - 17:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại khoản 1, điều 7 - Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng thì người thuộc hai đối tượng trở lên (là những đối tượng có công với cách mạng) được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một đối tượng, trừ các trường hợp đã được công nhận và hưởng các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học, bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hóa học.

Như vậy, nếu ông đủ điều kiện quy định nêu trên thì ngoài chế độ ưu đãi đối với thương binh ông còn được hưởng chế độ đối với người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học (chế độ trợ cấp, phụ cấp). Còn chế độ khác thì được hưởng mức ưu đãi của một đối tượng mà thôi.

Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm:

a) Trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động;

b) Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

c) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn hoặc giảm nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương;

3. Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nếu bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt hoặc bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt cũng được hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng.
Ngày gửi: 23/03/2009 - 17:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

An phúc trọn đời AIA
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo