Mức lương thử việc được tính như thế nào?

Tôi được nhận vào làm trong một công ty nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc nhân sự thông báo thời hạn thử việc là 30 ngày với mức lương thử việc là 70% mức tối thiểu cho người đã có tay nghề. Xin hỏi tính như vậy có đúng không?

 |  Xem: 17.059  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 07/05/2010 - 16:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Điều 7 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định thời gian thử việc đối với lao động có tay nghề được quy định cụ thể như sau:

Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

Thời gian thử việc không được quá 30 ngày đối với chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

Thời gian thử việc không được quá 6 ngày đối với lao động khác.

Đối với lao động đã qua đào tạo nghề, tiền lương được xác định theo chức danh công việc và thấp nhất phải cao hơn ít nhất 70% so với mức lương tối thiểu trên địa bàn đó.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc là ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. (Điều 32 Bộ luật Lao động quy định: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đối với lao động khác...).

Căn cứ vào các quy định nêu trên ông (bà) có thể nghiên cứu thêm để trao đổi với công ty nơi ông (bà) làm việc.

Ngày gửi: 07/05/2010 - 16:29

Mức lương thử việc và thời gian thử việc còn tùy thuộc vào từng công ty, tuy nhiên vẫn phải theo một quy định chung, nó dao động trong khoảng từ 70% đến 80% lương chính thức và thời gian thử việc không quá 60 ngày.


Mời bạn ghé thăm: Công Ty TNHH Nội Thất COSP
Ngày gửi: 12/08/2010 - 16:52

Theo như bạn nói thì mức lương thử việc phải là 85% chứ ko phải 70%

Ngày gửi: 21/12/2010 - 20:03

- Theo quy định tại Điều 32 của Bộ Luật lao động (BLLĐ) thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyền, nghĩa vụ của hai bên. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đối với lao động khác.

Như vậy, mức lương thử việc tối thiểu mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động là bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc người lao động đang đảm nhận. Do đó trong thời gian thử việc, doanh nghiệp đương nhiên được quyền trả lương thử việc bằng 100% mức lương cấp bậc của công việc người lao động đảm nhận trong thời gian thử việc.

Vì vậy, trong thời gian thử việc, người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về mức lương thử việc nhưng không được thấp hơn 70% mức lương chính thức.

Điều 45 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc quy định như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.

2. Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Do vậy tiền lương tháng đóng BHXH của bạn sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 45 Nghị định 152/2006/NĐ-CP. Khi bậc lương của bạn tăng lên thì mức lương tháng đóng BHXH của bạn cũng tăng lên.

Ngày gửi: 22/12/2010 - 10:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.