Copy file ipd download từ máy tính vào ipad thế nào cho installous ?

Em có download file ipad bằng laptop nhưng khi cho vào đường dẫn
/Private/var/mobile/Library/Downloads thì không thấy có hiện trong installous. Trước giờ toàn down trực tiếp bằng ipad, nhưng vì muốn lưu trữ nên chuyển sang load hết bằng PC. Xin các bro chỉ giúp cách.
Xin cảm ơn.
 |  Xem: 1.370  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/07/2010 - 16:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đường dẫn đúng là
/private/var/mobile/Documents/Installous/Downloads/

Ngày gửi: 13/07/2010 - 16:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)