Hướng dẫn cách cài đặt cơ bản cho card mạng không dây với window XP ?

 |  Xem: 4.380  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/03/2008 - 14:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chuột phải vào My Network Place - Chọn Properties - Chuột phải vào Wireless Network Connection - Chọn Properties - Chọn Tab Wireless Networks, đánh dấu vào Use Windows to Configure my wireless network settings sau đó chọn Configure để cấu hình
Ngày gửi: 03/03/2008 - 14:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Planet NIC (không dây) USB - 54base
Liên hệ gian hàng...
CARD MẠNG LINKPRO
Liên hệ gian hàng...
CARD MẠNG TENDA
50.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)