Hướng dẫn cách cài đặt cơ bản cho card mạng không dây với window XP ?

 |  Xem: 4.356  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/03/2008 - 14:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chuột phải vào My Network Place - Chọn Properties - Chuột phải vào Wireless Network Connection - Chọn Properties - Chọn Tab Wireless Networks, đánh dấu vào Use Windows to Configure my wireless network settings sau đó chọn Configure để cấu hình
Ngày gửi: 03/03/2008 - 14:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Planet NIC (không dây) USB - 54base
Liên hệ gian hàng...
CARD MẠNG LINKPRO
Liên hệ gian hàng...
CARD MẠNG TENDA
50.000 ₫