Cách cài đặt Modem ADSL Comtrend CT-5361T?

 |  Xem: 10.696  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/06/2010 - 09:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

: Bước 1: Khách hàng mở trang web sau đó đánh địa chỉ: http://192.168.1.1 sau đó điền

User Name: Root

Password: 12345

Rồi bấm OK.

- Bước 2: Sau khi vào được trang web modem, tiếp theo chọn Quick Setup, tiếp theo không tích vào ô DSL Auto-connection.

Chọn VPI = 0, VCI = 32, chọn NEXT.

- Bước 3: Chọn PPP over Ethernet (PPPoE).

Trong ô Encapsulation Mode: chọn LLC/SNAP-BRIDGING.

Tiếp theo tích vào ô: Enable 802.1q

Chọn NEXT.

- Bước 4: Điền User name và Password mà bưu điện bàn giao. Chọn NEXT.

- Bước 5: Chọn Enable NAT, chọn NEXT.

- Bước 6: Chọn Save/Reboot.

Khách hàng chờ Modem khởi động lại là xong quá trình cài đặt modem.

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng gọi tới số 18001260, chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp.

Câu hỏi:  Tôi muốn đổi lại mật khẩu mặc định của Modem (vì tôi nghe nói nếu để mật khẩu mặc định không an toàn) không biết có được không, nếu được xin chỉ dùm tôi cách đổi mật khẩu. Cảm ơn nhiều!

Trả lời: Bước 1: Mở trang web đánh địa chỉ http://192.168.1.1

Nhập: User Name: admin

          Password: admin

- Bước 2: Tại trang chủ của modem chọn System Management

- Bước 3: Chọn Change Password

Sau đó nhập lại Password cũ, và nhập Password mới mà Khách hàng cần thay đổi. Tiếp theo chọn lưu lại (SAVE) là hoàn thành quá trình thay đổi Password mặc định của modem.

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng gọi tới số 18001260,

Ngày gửi: 29/06/2010 - 09:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

ZOOM 5654 X5 ADSL - 4 port ADSL USB  modem router
Liên hệ gian hàng...
Prolink Hurriccane 5301G Wireless-G ADSL2+ Modem Router
Liên hệ gian hàng...
ZOOM 5565 X5V ADSL modem router
Liên hệ gian hàng...
Buffalo WBMR-G54 Wireless-G Broadband ADSL2+ Modem Router
Liên hệ gian hàng...