Hướng dẫn cách lắp đặt modem, cấu hình wifi linksys ?

Hướng dẫn các lắp đăt modem, cấu hình wifi linksys cisco.

có ai biết có thể hướng đẩn mình một số moden như sau.

Xin chân thành cảm ơn !

-     LINKSYS AG300, WAG120N, WAG320N, WRT54GH, WRH54G, WRT54GC, WRT54GL, WAP54G, E4200, WRT120N, WRT160NL, WAP610N, WRT610N, WAP4410N, PAP2T, RV042, RV016 …………

-     Wireless Linksys WRV210,  WRT320N, WAP54G,WAP54GL, WRT160N, WRT54GC,WAG54G2, WRE54G, WRT54GS, WAP4400N, WRT54GS, WAP4400N, WAP200, WRT310N, WRT54GH, WRV210, WRT310N, WRT150N, WRT 320N, E1000, E2000,  E3000………..

Cấu hình Switch:

SWITCH CISCO Catalyst Express 500 ESW-520-24-K9, 500 WS-CE500-24LC, Switch CISCO  

Catalyst 2960 WS-C2960-24TT-L.

-     Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-L, WS-C2960-48TT-L, 2960 WS-C2960-48TC-L, 2960 WS-C2960G-24TC-L, 2960 WS-C2960G-48TC-L, 2970 WS-C2970G-24T-E, 2970 WS-C2970G-24TS-E,  

-     Switch CISCO 3560 WS-C3560-24TS-S, 3560 WS-C3560-24TS-E, 3560 WS-C3560-48TS-S, 3560 WS-C3560-48TS-E, 3560 WS-C3560G-24TS-S, 3560 WS-C3560G-24TS-E,  

-     Switch CISCO 3560 WS-C3560G-48TS-S, 3560 WS-C3560G-48TS-E, 3750 WS-C3750-24TS-S, 3750 WS-C3750-24TS-E, 3750 WS-C3750-48TS-S, 3750 WS-C3750-48TS-E, 3750 WS-C3750-24PS-S, 3750 WS-C3750-24PS-E, 3750 WS-C3750-48PS-S, 3750 WS-C3750-48PS-E, 3750 WS-C3750-24FS-S , 3750 WS-C3750G-12S-S,  

-     Switch CISCO 3750 WS-C3750G-12S-E, 3750 WS-C3750G-24T-S, 3750 WS-C3750G-24T-E, 3750 WS-C3750G-24TS-S1U, 3750 WS-C3750G-24TS-E1U, 3750 WS-C3750G-48TS-S, 3750 WS-C3750G-48TS-E, 3750 WS-C3750G-16TD-S,

 

Xin cảm ơn.

 |  Xem: 2.113  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 25/11/2011 - 09:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Linksys AM300 ADSL2/2+ Modem USSB 1 port ethernet
Liên hệ gian hàng...
Linksys WUSB54GP
Liên hệ gian hàng...
Linksys - WPC300N
Liên hệ gian hàng...
Linksys WAG54G - ADSL2/2+ Wireless gateway
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)