Tại sao máy tính của tôi không nhận được máy in ?

Tại sao máy tính của tôi hôm nay không nhận được máy in ngày hôm trước vẩn còn in được tôi mở my computer mà không thấy bóng dáng của máy in đâu cả mở print and fax thì nó hiện lên chử not opendedlà sao vậy xin cứu giúp mở add printer nó hiện ra bảng như thế này operation could not be completed cám ơn bạn tôi có vào add or remove có nhìn thấy máy in ,rồi làm sao nữa xin bạn chỉ dùm.
Theo hocit
 |  Xem: 7.149  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/06/2009 - 10:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1 Document(s) pending for User 1: nghĩa là hiện đang có 1 file chờ đợi in...

ở tại thanh taskbar, chỗ có cái hình máy in, bạn ấn chuột lên đó...sẽ hiện ra 1 hàng ghi tên file mà bạn đã muốn in. bạn ấn chuột vào...và xóa đi! khi hàng chữ ghi file này biến mất thì máy in đã ổn định trở lại...
có nghĩa là công việc in của bạn bữa nọ bị gián đoạn. những file lúc trước bạn muốn in hiện vẫn còn trong đó. vậy để làm việc được bạn phải xóa tất cả đi đã. thế là xong!

và xem lại máy in có đang ở trong tình trạng offline không?
Ngày gửi: 05/06/2009 - 10:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

KIP 3000 - Máy in mạng - Hệ thống quét - Photo kỹ thuật số
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)