Cách in 2 mặt trên máy in canon?

Các bạn chỉ cho cách in 2 mặt trên máy in canon laser shot LBP-1210?Các bạn giúp với? Gấp lắm đó!!
 |  Xem: 4.437  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/06/2009 - 15:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn in từng mặt một rồi lật giấy, khó nhất là lật giấy in mặt còn lại nên test trước 1 trang nhé.
Ngày gửi: 05/06/2009 - 15:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)