Xin phần mềm cài máy in hp laserjet 1200?

Các Bạn cho Mình phần mềm này luôn nhé! Cảm ơn các Bạn !
 |  Xem: 16.463  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/06/2010 - 15:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn cần install driver vào máy, tải tại đây nha bạn:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?pnameOID=29790&locale=en_US&taskId=135&prodSeriesId=29789&prodTypeId=18972

Ngày gửi: 22/06/2010 - 15:02

Bạn vào trang web sau và chọn đúng series và hệ điều hành của máy bạn và download driver:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Tec…
Chúc bạn thành công.

Ngày gửi: 22/06/2010 - 15:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.