Xin phần mềm cài máy in hp laserjet 1200?

Các Bạn cho Mình phần mềm này luôn nhé! Cảm ơn các Bạn !
 |  Xem: 16.963  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/06/2010 - 15:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn cần install driver vào máy, tải tại đây nha bạn:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?pnameOID=29790&locale=en_US&taskId=135&prodSeriesId=29789&prodTypeId=18972

Ngày gửi: 22/06/2010 - 15:02

Bạn vào trang web sau và chọn đúng series và hệ điều hành của máy bạn và download driver:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Tec…
Chúc bạn thành công.

Ngày gửi: 22/06/2010 - 15:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)