Chuyển File Corel thành file jpeg ?

Ban nào chỉ dùm minh cách chuyển đổi flie cdr sang file jpeg. Minh cần nhưng không biết . hiii
Trân Trọng!

 |  Xem: 15.680  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/11/2010 - 10:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chọn file cần chuyển. nhấn ctrl +E.
Xuất hiện hộp thoại, đặt tên, chọn định dang đuôi .JPG
Tiếp tục xuất hiện hộp thoại. Có thể chọn chế độ RGB hay CMYK, chọn độ phân giải cho hình.
Còn không muốn thay đổi gì (cứ để theo mặc định của cỏel) thì sau khi đặt tên xong hiện ra cái gì cũng cứ nhấn phím enter là xong.

Ngày gửi: 13/11/2010 - 10:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

HP OfficeJet 7210
7.350.000 ₫
EPSON T0632
196.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)