Khi bật nguồn máy in không khởi động rô đa? Thế là máy in bị làm sao?

 |  Xem: 1.000  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/06/2008 - 11:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bác vào Start -> Printer and Faxes: xem có dấu kiểm Default Printer tại máy Canon không.
Nếu không bác thử cài lại nó: Add printer -> làm các thủ tục theo hướng dẫn -> chọn nó làm Default Printer là ok

Cấp độ nặng hơn thì em chịu

À mà bác xem lại dây cable giữa máy in và máy tính xem thế nào đã nhé!
Ngày gửi: 09/06/2008 - 13:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Magicard Tempo
36.700.000 ₫
Datacard SP35 Plus
38.000.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)