Khi bật nguồn máy in không khởi động rô đa? Thế là máy in bị làm sao?

 |  Xem: 987  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/06/2008 - 11:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bác vào Start -> Printer and Faxes: xem có dấu kiểm Default Printer tại máy Canon không.
Nếu không bác thử cài lại nó: Add printer -> làm các thủ tục theo hướng dẫn -> chọn nó làm Default Printer là ok

Cấp độ nặng hơn thì em chịu

À mà bác xem lại dây cable giữa máy in và máy tính xem thế nào đã nhé!
Ngày gửi: 09/06/2008 - 13:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Magicard Tempo
36.700.000 ₫
Datacard SP35 Plus
38.000.000 ₫