Lỗi khi cài driver cho máy in Xerox 3110

Máy tính của tôi lúc trước cài đặt máy in được bình thường, nhưng gần đây tự dưng khi cài đặt máy in gặp thông báo lỗi sau: "Operation could not be completed. The printer spooler service is not running." Khi tôi cài driver cho máy in Xerox 3110 thì cũng gặp một thông báo lỗi Service của máy in
 |  Xem: 2.491  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/07/2008 - 14:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể kiểm tra lại cáp máy in xem đã cắm chặt chưa. Bạn cắm chặt lại hai đầu cáp nối vào máy in và nối vào máy tính, nếu chưa được bạn có thể mang máy in cắm vào máy khác để cài xem có được không, nếu cài được thì nguyên nhân do hệ điều hành trên máy tính của bạn, nếu không cài được thì phải kiểm tra lại máy in và cáp máy in.
Ngày gửi: 21/07/2008 - 14:53
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Xerox C1110B
6.580.000 ₫
Xerox C1110
7.500.000 ₫
XEROX 3110
550.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)