Cách đổi mã khóa két sắt ?

tôi muốn đổi mã khóa két sắt ( mã điện tử)
 |  Xem: 21.143  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 28/03/2011 - 10:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hướng Dẫn Sử Dụng Két sắt GUNNGARD

ÁCH SỬ DỤNG KHÓA CƠ ĐỔI MÃ
 
CÁCH MỞ 03 MÃ SỐ
Dùng chìa khóa phụ mở trước ( két lớn )
Sau đó: Mở MÃ SỐ THEO VẠCH CHÍNH
Quay mã số đầu tiên sang trái 4 lần

Quay mã số thứ hai sang                phải 3 lần     

Quay mã số thứ ba sang                 trái 2 lần      

Quay sang phải từ từ cho đến khi cứng tay.    
Cuối cùng: Kéo tay nắm lên (hoặc xuống) và mở cửa ra.
 
CÁCH ĐỔI 03 MÃ SỐ
Đầu tiên mở cửa, nhấn nút bên hông cánh cửa cho các chốt khóa bung ra.
Sau đo: Mở MÃ SỐ CŨ THEO VẠCH PHỤ
Quay mã số đầu tiên sang trái 4 lần  

Quay mã số thứ hai sang               phải 3 lần     

Quay mã số thứ ba sang                 trái 2 lần      

Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa
Quay cây đổi mã 900 ngược chiều kim đồng hồ
Tiếp đó: Cài MÃ SỐ MỚI THEO VẠCH PHỤ. Ví dụ :
Quay mã số đầu tiên sang trái 4 lần    

Quay mã số thứ hai sang                phải 3 lần     

Quay mã số thứ ba sang                 trái 2 lần      

Quay cây đổi mã 900   theo chiều kim đồng hồ để lưu lại và lấy ra. Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Cuối cùng: Mở MÃ SỐ MỚI THEO CÁCH MỞ để có thể đóng cửa.
 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !

CÁCH SỬ DỤNG KHÓA CƠ ĐỔI MÃ

 
CÁCH MỞ 01 MÃ SỐ
Dùng chìa khóa phụ mở trước ( két nhỏ )
Sau đó: Mở MÃ SỐ THEO VẠCH CHÍNH
Quay mã số đầu tiên sang trái 4 lần     
Quay sang phải từ từ cho đến khi cứng tay.
Cuối cùng: Quay chìa theo chiều kim đồng hồ và mở cửa ra.
 
CÁCH ĐỔI 01 MÃ SỐ
Đầu tiên mở cửa, quay chìa thẳng đứng cho các chốt khóa bung ra.
Sau đo: Mở MÃ SỐ CŨ THEO VẠCH PHỤ

Quay mã số cũ sang                         trái 4 lần      

Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa
Quay cây đổi mã 900 ngược chiều kim đồng hồ
Tiếp đó: Cài MÃ SỐ MỚI THEO VẠCH PHỤ. Ví dụ :

Quay mã số mới sang                      trái 4 lần      

Quay cây đổi mã 900   theo chiều kim đồng hồ để lưu lại và lấy ra. Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Cuối cùng: Mở MÃ SỐ MỚI THEO CÁCH MỞ để có thể đóng cửa.
 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !

Ngày gửi: 28/03/2011 - 15:50

Chào bạn, vì bạn không nói loại két sắt nào nên mình sẽ hướng cách đổi mã một số két sắt thông dụng

CÁCH MỞ 03 MÃ SỐ

Dùng chìa khóa phụ mở trước ( két sắt loại lớn )

Sau đó: Mở MÃ SỐ THEO VẠCH CHÍNH

1.      Quay mã số đầu tiên sang             trái 4 lần        50

2.      Quay mã số thứ hai sang              phải 3 lần       25

3.      Quay mã số thứ ba sang               trái 2 lần        50

4.      Quay sang phải từ từ cho đến khi cứng tay.      

Cuối cùng: Kéo tay nắm lên (hoặc xuống) và mở cửa ra.


CÁCH ĐỔI 03 MÃ SỐ

Đầu tiên mở cửa, nhấn nút bên hông cánh cửa cho các chốt khóa bung ra.

Sau đó: Mở MÃ SỐ CŨ THEO VẠCH PHỤ

1.      Quay mã số đầu tiên sang             trái 4 lần        50

2.      Quay mã số thứ hai sang              phải 3 lần       25

3.      Quay mã số thứ ba sang               trái 2 lần        50

4.      Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa

5.      Quay cây đổi mã 900  ngược chiều kim đồng hồ

Tiếp đó: Cài MÃ SỐ MỚI THEO VẠCH PHỤ. Ví dụ :

1.      Quay mã số đầu tiên sang             trái 4 lần        50

2.      Quay mã số thứ hai sang              phải 3 lần       25

3.      Quay mã số thứ ba sang               trái 2 lần        50

4.      Quay cây đổi mã 900    theo chiều kim đồng hồ để lưu lại và lấy ra. Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Cuối cùng: Mở MÃ SỐ MỚI THEO CÁCH MỞ để có thể đóng cửa.

 Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại đây: 

CÁCH ĐỔI MÃ KÉT SẮT

Ngày gửi: 07/01/2013 - 11:45
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)