Xin hướng dẫn tiếng Việt sử dụng máy chụp hình Canon powershot SD 950 IS?

 |  Xem: 6.136  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/05/2009 - 09:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn muốn tài liệu bằng tiếng Việt sử dụng cho các máy ảnh Canon thì tốt nhất là vào trang web: www.canon.com.vn mà tìm. Tha hồ cho các dòng máy.
Ngày gửi: 20/05/2009 - 09:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)