Hỏi công thức tính chu vi hình tròn?

 |  Xem: 481.940  |  Trả lời: 9
Ngày gửi: 16/08/2009 - 01:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (9)

Chu vi hình tròn=Bán kính x 2 x 3.14
Chu vi hình tròn=Đường kính x 3.14
Ngày gửi: 03/12/2009 - 20:19
C= 2*PI*R
C: chu vi
R: bán kính
PI = 3.14
Ngày gửi: 16/08/2009 - 02:01
Chu vi = Đường kính x 3,14
( C = d x 3,14 )
hoặc:
Chu vi = Bán kính x 2 x 3,14
( C = r x 2 x 3,14 )
Ngày gửi: 17/08/2009 - 03:35
Cv =2*r*3,14
hoặc
Cv =d*3.14
với
Cv:chu vi
d:đường kính
r:bán kính
Ngày gửi: 23/08/2009 - 16:19
P = 2r x 3,14= d x 3,14

(P: chu vi đường tròn
r: bán kính đường tròn
d: đường kính đường tròn
số pi lấy giá trị tương đối là 3,14)
Ngày gửi: 03/12/2009 - 22:10

la nay day:2*PI*R

Ngày gửi: 24/10/2011 - 22:14

Đơn giản quá: 

Cv =2*r*3,14 
hoặc 
Cv =d*3.14 
với 
Cv:chu vi 
d:đường kính 
r:bán kính

Ngày gửi: 30/12/2011 - 18:31

đơn giản là : đường kính nhân cho 3,14

Ngày gửi: 26/04/2014 - 13:05

đơn giản!

Ngày gửi: 25/02/2014 - 21:24
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)