Để biết tính axit hay bazo của các dung dịch muối?

Cho em hỏi dung dịch K2SO4 có môi trường axit hay bazo hay trung tính. Làm sao để biết tính axit hay bazo của các dung dịch muối?

 |  Xem: 5.992  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 08/05/2011 - 18:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

K2SO4 là môi trường trung tính tạo bởi 2 gốc axit và bazo mạnh.

Ngày gửi: 08/05/2011 - 18:53

K2SO4 là trung tính rồi. Đối với muối vô cơ thì bạn căn cứ vào thành phần tạo nên muối đó: kim loại - gốc axit

Muối có tính axit hay bazo phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố:
- Nồng độ của muối.
- Hằng số phân li của muối.
- Hằng số tạo phức hidroxo của ion kim loại.
- Hằng số bazo của gốc axit.
Nếu biết các yếu tố trên ta có thể định lượng được tính axit bazo. Nhìn vào một số công thức phân tử ta có thể định tính được tính axit bazo: Muối tạo bởi axit mạnh và hidroxit có tính bazo mạnh hay axit yếu và hidroxit có tính bazo yếu (mức độ mạnh yếu ngang nhau) thì có mối trường trung tính. Ngược lại muối tạo bởi axit mạnh và bazo yếu thì có tính axit, tạo bởi axit yếu và bazo mạnh thì có tính bazo.
Độ mạnh yếu trên chỉ tương đối, do đó cách định tính này chỉ gần đúng. (http://community.h2vn.com/index.php?topic=1860.15)

Mình thấy câu trả lời khá được nên gửi lại bạn tham khảo. Bạn cũng có thể lên trang web trên để tham khảo thêm nhé


Ngày gửi: 12/05/2011 - 10:53
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)