Đề bài: Kể về 1 việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.

Đề bài:
Kể về 1 việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.
AI POST BÀI LÀM LUN LÊN HỘ EM NHA.
YêU CẢ NHÀ NHìU
KẦN GẤP MÙ
 |  Xem: 67.697  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 30/10/2008 - 10:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Cái này thì có lẽ bạn nên tự kể sẽ hơn.. Như học tốt hay giúp đỡ mọi người...

đây là 1 gợi ý của 1 bạn viết thư cho bố bạn tham khảo thử

http://www.caimon.org/DienDan/thu%20goi%20bo/new_page_1.htm
Ngày gửi: 30/10/2008 - 14:26

Hoidq121288: ecc,chuyện nhỏ nhu con thỏ: lúc mới xinh ra khóc nhiều nè, lớn 2-3 tuổi hay ngủ ngày này,....quá trờid lin

Ngày gửi: 20/01/2011 - 20:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)