Đã có lần em cùng bố mẹ ( hoặcanh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết.Hãy kể về buổi đi thăm đó.

 |  Xem: 53.934  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/12/2008 - 08:58  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn đi thăm mộ người thân vào dịp nào...[lễ thanh minh, dựa vào bài Cảnh ngày xuân của Nguyễn Du ấy]
Khi đi thì bạn mang theo cái gì
Cảnh vật xung wanh có gì thay đổi...[im lặng, cảm giác buồn....]
kể lại nhữg việc mình đã làm với người đã mất [cảm thấy có lỗi, hay là chưa có điều gì muốn nói với người đó,...]
Người đó đã nhắn nhủ gì với bạn...
Cảm xúc hiện thực của bạn....
Em phát triển ý thêm nhé! Chúc em làm bài tốt!
Ngày gửi: 09/12/2008 - 09:05
Trả lời