Em muốn hỏi công thức tính phần trăm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.

Em là học sinh lớp 10, hồi cấp 2 đã học công thức tính phần trăm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên. Nhưng bây giờ đã quên mất rồi. Mọi người giúp em được không ? Em cảm ơn nhiều.
 |  Xem: 89.203  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 02/09/2008 - 11:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Em vào link này tham khảo thêm nhé:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Logit
Chúc em học tập tốt!
Ngày gửi: 04/09/2008 - 11:23
gọi diện tích bất kì vùng nào dó là a.số dân số ở vùng đó là x
tính phần trăm tỉ lệ gia tang dân số tự nhiên là :a*100\x=....%
Ngày gửi: 20/12/2008 - 11:03
Trích dẫn:
Từ bài viết của MILUmotsash
gọi diện tích bất kì vùng nào dó là a.số dân số ở vùng đó là x
tính phần trăm tỉ lệ gia tang dân số tự nhiên là :a*100\x=....%

Công thức kiểu gì đây ? Bạn học ngành gì mà lại có công thức thế này ?
Ngày gửi: 06/12/2009 - 15:26

theo mình tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có thể tính theo công thưc này nếu như không đúng monh ban thông cảm nha:

-Gọi Tg là tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong một thời gian xác định, một vùng lãnh thổ nhất định.

+ Ts là số trẻ em được sinh ra.

+ Tc là số người chết đi.

+ T là tổng số dân của một lãnh thổ trong một thời gian xác định.

Vậy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tại một thời gian xác định là:

Ts= [( Ts - Tt )/T]*1000 ( đơn vị là %0,(phần nghìn)).

 

Ngày gửi: 07/06/2010 - 20:56

Tỉ số gia tăng dân số tư nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử (tính bằng đơn vị %). Mà tỉ suất sinh và tỉ suất tử tính băng đơn vị %o nên công thức tính tỉ số gia tăng dân số tự nhiên là:

Tg=(S-T)/10 Trong đó: Tg là tỉ số gia tăng dân số tư nhiên

                                  S là tỉ suất sinh

                                  T là tỉ suất tử.

 ( Công thức tính tỉ suất sinh: S= (số trẻ sinh ra/số dân trung bình) *100%

   Công thức tính tỉ suất tử:T=(số người chết/Số dân trung bình)*100% )

 Chúc bạn thành công!!

Ngày gửi: 31/08/2011 - 09:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)