Em muốn hỏi công thức tính phần trăm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.

Em là học sinh lớp 10, hồi cấp 2 đã học công thức tính phần trăm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên. Nhưng bây giờ đã quên mất rồi. Mọi người giúp em được không ? Em cảm ơn nhiều.
 |  Xem: 85.610  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 02/09/2008 - 11:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Em vào link này tham khảo thêm nhé:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Logit
Chúc em học tập tốt!
Ngày gửi: 04/09/2008 - 11:23
gọi diện tích bất kì vùng nào dó là a.số dân số ở vùng đó là x
tính phần trăm tỉ lệ gia tang dân số tự nhiên là :a*100\x=....%
Ngày gửi: 20/12/2008 - 11:03
Trích dẫn:
Từ bài viết của MILUmotsash
gọi diện tích bất kì vùng nào dó là a.số dân số ở vùng đó là x
tính phần trăm tỉ lệ gia tang dân số tự nhiên là :a*100\x=....%

Công thức kiểu gì đây ? Bạn học ngành gì mà lại có công thức thế này ?
Ngày gửi: 06/12/2009 - 15:26

theo mình tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có thể tính theo công thưc này nếu như không đúng monh ban thông cảm nha:

-Gọi Tg là tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong một thời gian xác định, một vùng lãnh thổ nhất định.

+ Ts là số trẻ em được sinh ra.

+ Tc là số người chết đi.

+ T là tổng số dân của một lãnh thổ trong một thời gian xác định.

Vậy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tại một thời gian xác định là:

Ts= [( Ts - Tt )/T]*1000 ( đơn vị là %0,(phần nghìn)).

 

Ngày gửi: 07/06/2010 - 20:56

Tỉ số gia tăng dân số tư nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử (tính bằng đơn vị %). Mà tỉ suất sinh và tỉ suất tử tính băng đơn vị %o nên công thức tính tỉ số gia tăng dân số tự nhiên là:

Tg=(S-T)/10 Trong đó: Tg là tỉ số gia tăng dân số tư nhiên

                                  S là tỉ suất sinh

                                  T là tỉ suất tử.

 ( Công thức tính tỉ suất sinh: S= (số trẻ sinh ra/số dân trung bình) *100%

   Công thức tính tỉ suất tử:T=(số người chết/Số dân trung bình)*100% )

 Chúc bạn thành công!!

Ngày gửi: 31/08/2011 - 09:48
Trả lời