Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
dmart nosmoking sale_cattuong Trả lời cuối cùng: 14/11/2008
Thành viên tích cực nhất

Hoàng Tươi

26 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Ngọc Minh Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Download Driver Cho Máy Dell , IBM , HP , Canon

   nosmoking 14/11/2008 - 15:09

   Driver Cho Máy

   1. Driver cho Dell GX260:
   - VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126990.EXE
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R56339.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/network/R54402.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R41334.EXE

   2. Driver cho Dell GX270 :
   - VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126991.EXE
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R58182.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/network/R66787.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R58201.EXE

   3. Driver cho Dell GX280:
   - VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126541.EXE
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R105155.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R79695.EXE

   4. Driver cho Dell GX520 - GX620:
   - VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126542.EXE
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R97809.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/network/R97582.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R132539.EXE

   5. Driver cho Dell Dimension 3000:
   - VGA http://ftp.us.dell.com/video/R106458.EXE
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R94481.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/network/R78727.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R58201.EXE

   6. Driver cho Dell Dimension E310:
   - VGA [DOWN="http://ftp.us.dell.com/video/R126541.EXE
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/network/R105478.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

   7. Driver cho Dell Dimension E510:
   - VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126542.EXE
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/network/R105478.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

   8. Driver cho Dell Dimension 9100:
   - VGA [ rời ] Không Có Driver
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/network/R97085.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

   9. Driver cho Dell Dimension 9150 - XPS 400:
   - VGA [ rời ]
   - Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
   - Lan http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE

   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

   10. Driver cho Dell XPS Gen 3:
   - VGA [ rời ]
   - Sound [ đang cập nhât... ] Mong các bạn thông cảm . Nếu có Mình sẽ Post ngay
   - Lan : http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
   - Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R91894.EXE
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   57131
   Trả lời (3)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   nosmoking

   14/11/2008 - 15:28
   11. Driver cho Dell GX240:
   - VGA [ tự nhận ]
   - Sound [ tự nhận ]
   - Lan [ tự nhận ]
   - Chipset [ tự nhận ]

   12. Driver cho Dell XPS Gen 4:
   - VGA [ rời ]
   - Sound [ đang cập nhật... ]
   - Lan
   http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
   - Chipset
   http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE


   Download driver cho Laptop


   1. IBM Thinkpad R40
   - Update Bios
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1puj25us.exe
   - Lan
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1urc13ww.exe
   - Wi-fi
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rwc89ww.exe
   - Bettery
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1xu105u1.exe
   - VGA
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
   - Chipset
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe
   - Audio
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga241ww.exe

   2. IBM Thinkpad R50
   - Update Bios
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
   - VGA
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
   - Chipset
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe

   3. IBM Thinkpad T30
   - Update Bios
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1iuj13us.exe
   - Modem
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1oma23ww.exe
   - Lan
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/tpveall.exe

   - VGA
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/vftp1io2.exe
   - Chipset
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss101ww.exe
   - Audio
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga239ww.exe
   - Đang cập nhật...

   4. IBM Thinkpad T40, 41
   - Update Bios
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
   - Lan
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1urc13ww.exe
   - Wi-fi
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1kwc42ww.exe
   - Hotkey
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kvu22ww.exe
   - VGA
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
   - Chipset
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe
   - Audio
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga241ww.exe

   5. IBM Thinkpad T42
   - Update Bios
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
   - Modem
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/78ma08ww.exe
   - Wi-fi
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kwv24ww.exe
   - Hotkey
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kvu22ww.exe
   - VGA
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe

   6. IBM Thinkpad T43
   - Update Bios
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/70uj29us.exe
   - Blutooth
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ybm02ww.exe
   - Modem
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/78ma08ww.exe
   - Lan
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7ora09ww.exe
   - Wi-fi
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7rwv09ww.exe
   - Bettery
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kku06ww.exe
   - Hotkey
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7avu43ww.exe
   - VGA
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1yd171ww.exe
   - Chipset
   http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss505ww.exe


   Download driver cho Máy in

   1. Máy in HP

   - HP 1010/ 1012/ 1015
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software2/COL4433/lj-14814-1/lj1010seriesprnsyswin-en.exe

   - HP 1100
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj517/lj-10228-1/lj517en.EXE

   - HP 1200
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj1017/lj-4224-1/lj1017en.exe

   - HP 1300
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software9/COL3248/lj-10889-2/lj1300pcl6win2kxp-en.exe

   - HP 5L
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj368/lj-6577-1/lj368en.exe

   - HP 3050/ 3052/ 3055/ 3390/ 3392
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software9/COL13648/ma-38249-3/lj3050x-309x-PCL6-pnp-win-en.exe

   - HP 3700
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software8/COL4760/lj-37797-3/clj3700pcl6winvista2kxp2003.exe

   - HP 4050
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL17052/ja-45284-8/HPUPD45PCL632.exe

   - HP 5200
   ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL13476/lj-39819-6/lj5200pcl6win2kxp2003vista2008.exe

   2. Máy in Canon
   - Canon LBP 430 - 2810... Tiếng Nhật
   ftp://download.canon.jp/pub/driver/lasershot/win2k/w24505sv.exe

   - Canon LBP 430 - 2810...Tiếng Anh
   http://5200738.cn/canon/laser/WIN2K_XP.rar

   - Canon LBP 1120
   http://software.canon-europe.com/files/soft26004/software/L7300ENx.exe

   - Canon LBP 1120
   http://software.canon-europe.com/files/soft26004/software/L7300ENx.exe

   - Canon LBP 2900 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%202900/LBP2900_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

   - Canon LBP 3000 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203000/LBP3000_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

   - Canon LBP 3200 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203200/LBP3200_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

   - Canon LBP 3300 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203300/LBP3300_2000_XP_Server2003_Vista_EN_R110.exe

   - Canon LBP 3360 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203360/PCL6_En_uk_600_win2K-XP-2003-Vista.exe

   - Canon LBP 3460 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203460/PCL6_En_uk_600_win2K-XP-2003-Vista.exe


   - Canon LBP 3500 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203500/LBP3500_2000_XP_Server2003_Vista_EN_R110.exe

   - Canon LBP 810 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%20810/LBP-810_WinVista_EN_R110.exe"
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   checkgia

   14/11/2008 - 15:30
   Đây là qui tụ tập hợp các địa chỉ cho phần cứng của máy bạn khi lỡ mất driver

   1. GIGABYTE

   Card màn hình, Mainboard, DVD Firmware, Card Wi-fi Tất cả những phần cứng nào mà mang nhãn mác của Gigabyte thì bạn vào trang này

   Trang chủ
   http://www.gigabyte.com.tw
   Trang download driver:
   http://www.gigabyte.com.tw/Support/Default.aspx

   Chọn driver cần download cho phần cứng và download nhé


   2. ASUS

   Card màn hình, card mạng, mainboard, DVD, ....

   Trang chủ:
   http://www.asus.com/index.aspx
   Trang Download
   http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us


   3. INTEL
   Driver mainboard, Card mạng, ...

   trang chủ:
   http://www.intel.com
   Trang download
   http://downloadcenter.intel.com/default.as...r_nav2_download

   4. MSI
   Card màn hình, Mainboard, DVD, ...

   Trang chủ:
   http://global.msi.com.tw/

   Trang download:
   http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadindex


   5. ABIT
   Card màn hình, Maiboard, ...

   Trang chủ:
   http://www.abit.com.tw/page/en/index.php

   Trang download:
   http://www.abit.com.tw/page/en/download/do...es/download.gif


   6. ASROCK
   Mainboard

   Trang chủ:
   http://www.asrock.com/index.asp

   Trang download
   http://www.asrock.com/support/Download.asp


   7. NVIDIA
   Card màn hình, Mainboard, Chipset

   Trang chủ:
   http://www.nvidia.com/page/home.html

   Trang download driver:
   http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp


   8. ATI
   Card màn hình, Chipset

   Trang chủ:
   http://www.ati.com

   Trang download:
   http://ati.amd.com/support/driver.html


   9. HP - COMPAQ

   Máy in, máy chụp hình, máy laptop, Máy desktop ...

   Trang chủ:
   http://www.hp.com

   Trang download:
   http://welcome.hp.com/country/us/en/suppor...Display=drivers

   10. CANON
   Máy in, máy chụp hình...

   Trang chủ:
   http://www.canon.com

   Trang download:
   http://www.canon-asia.com/index.jsp?fuseaction=support

   11. DELL
   Máy Laptop

   Trang chủ:
   http://www.dell.com

   Trang download:
   http://support.dell.com/support/downloads/...c=us&l=en&s=gen
   12. SIS

   Chipset cho các phần cứng, ví dụ: Card âm thanh, card màn hình SIS...

   Trang chủ:
   http://www.sis.com/

   Trang download:
   http://www.sis.com/download/agreement.php?url=/download/


   13. VIA Chipset

   Chipset cho phần cứng dùng VIA
   Ví dụ: Card âm thanh, card màn hình VIA

   Trang chủ:
   http://www.via.com.tw

   Trang download
   http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2


   14. CMEDIA - Card âm thanh

   Driver cho card âm thanh dùng Chipset CMEDIA (ví dụ CMI-8738)

   Trang chủ:
   http://www.cmedia.com

   Trang download
   http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver


   15. SONY
   Máy chụp hình, Laptop, DVD, MP3 Player

   Trang chủ:
   http://www.sony.com

   Trang download:
   http://esupport.sony.com/perl/select-syste...y.com/index.php


   16. FOXCONN
   Bo mạch chủ, card màn hình ...

   Trang chủ:
   http://www.foxconnchannel.com

   Download:
   http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx


   17. ECS
   Mainboad, card màn hình ...

   Trang chủ:
   http://www.ecs.com.tw

   Download:
   http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads...D=6&LanID=9

   :huwet:

   18. YAHAMA Sound Card

   Download: http://www.yamaha.co.jp/english/product/ls.../downloads.html

   19. S3 Graphics Card
   Sản xuất card màn hình S3

   Địa chỉ trang chủ:
   http://www.s3graphics.com/

   Download trang:
   http://www.s3graphics.com/en/resources/drivers/
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Cat Tuong Company

   08/04/2010 - 14:01
   Các bạn ơi có Driver LAN cho Delldell inspiron 1564 core i3 không cho mình với.
   Bạn nào có gửi vào mail: damhuymanh@gmail.com cho mình nhé. Cảm ơn nhiều!
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm