Download Driver Cho Máy Dell , IBM , HP , Canon

Driver Cho Máy Dell

1. Driver cho Dell GX260:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126990.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R56339.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R54402.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R41334.EXE

2. Driver cho Dell GX270 :
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126991.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R58182.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R66787.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R58201.EXE

3. Driver cho Dell GX280:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126541.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R105155.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R79695.EXE

4. Driver cho Dell GX520 - GX620:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126542.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R97809.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R97582.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R132539.EXE

5. Driver cho Dell Dimension 3000:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R106458.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R94481.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R78727.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R58201.EXE

6. Driver cho Dell Dimension E310:
- VGA [DOWN="http://ftp.us.dell.com/video/R126541.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R105478.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

7. Driver cho Dell Dimension E510:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126542.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R105478.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

8. Driver cho Dell Dimension 9100:
- VGA [ rời ] Không Có Driver
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R97085.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

9. Driver cho Dell Dimension 9150 - XPS 400:
- VGA [ rời ]
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE

- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

10. Driver cho Dell XPS Gen 3:
- VGA [ rời ]
- Sound [ đang cập nhât... ] Mong các bạn thông cảm . Nếu có Mình sẽ Post ngay
- Lan : http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R91894.EXE
 |  Xem: 56.403  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 14/11/2008 - 15:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

11. Driver cho Dell GX240:
- VGA [ tự nhận ]
- Sound [ tự nhận ]
- Lan [ tự nhận ]
- Chipset [ tự nhận ]

12. Driver cho Dell XPS Gen 4:
- VGA [ rời ]
- Sound [ đang cập nhật... ]
- Lan
http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
- Chipset
http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE


Download driver cho Laptop


1. IBM Thinkpad R40
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1puj25us.exe
- Lan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1urc13ww.exe
- Wi-fi
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rwc89ww.exe
- Bettery
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1xu105u1.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe
- Audio
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga241ww.exe

2. IBM Thinkpad R50
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe

3. IBM Thinkpad T30
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1iuj13us.exe
- Modem
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1oma23ww.exe
- Lan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/tpveall.exe

- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/vftp1io2.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss101ww.exe
- Audio
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga239ww.exe
- Đang cập nhật...

4. IBM Thinkpad T40, 41
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
- Lan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1urc13ww.exe
- Wi-fi
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1kwc42ww.exe
- Hotkey
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kvu22ww.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe
- Audio
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga241ww.exe

5. IBM Thinkpad T42
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
- Modem
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/78ma08ww.exe
- Wi-fi
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kwv24ww.exe
- Hotkey
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kvu22ww.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe

6. IBM Thinkpad T43
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/70uj29us.exe
- Blutooth
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ybm02ww.exe
- Modem
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/78ma08ww.exe
- Lan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7ora09ww.exe
- Wi-fi
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7rwv09ww.exe
- Bettery
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kku06ww.exe
- Hotkey
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7avu43ww.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1yd171ww.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss505ww.exe


Download driver cho Máy in

1. Máy in HP

- HP 1010/ 1012/ 1015
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software2/COL4433/lj-14814-1/lj1010seriesprnsyswin-en.exe

- HP 1100
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj517/lj-10228-1/lj517en.EXE

- HP 1200
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj1017/lj-4224-1/lj1017en.exe

- HP 1300
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software9/COL3248/lj-10889-2/lj1300pcl6win2kxp-en.exe

- HP 5L
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj368/lj-6577-1/lj368en.exe

- HP 3050/ 3052/ 3055/ 3390/ 3392
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software9/COL13648/ma-38249-3/lj3050x-309x-PCL6-pnp-win-en.exe

- HP 3700
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software8/COL4760/lj-37797-3/clj3700pcl6winvista2kxp2003.exe

- HP 4050
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL17052/ja-45284-8/HPUPD45PCL632.exe

- HP 5200
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL13476/lj-39819-6/lj5200pcl6win2kxp2003vista2008.exe

2. Máy in Canon
- Canon LBP 430 - 2810... Tiếng Nhật
ftp://download.canon.jp/pub/driver/lasershot/win2k/w24505sv.exe

- Canon LBP 430 - 2810...Tiếng Anh
http://5200738.cn/canon/laser/WIN2K_XP.rar

- Canon LBP 1120
http://software.canon-europe.com/files/soft26004/software/L7300ENx.exe

- Canon LBP 1120
http://software.canon-europe.com/files/soft26004/software/L7300ENx.exe

- Canon LBP 2900 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%202900/LBP2900_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 3000 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203000/LBP3000_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 3200 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203200/LBP3200_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 3300 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203300/LBP3300_2000_XP_Server2003_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 3360 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203360/PCL6_En_uk_600_win2K-XP-2003-Vista.exe

- Canon LBP 3460 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203460/PCL6_En_uk_600_win2K-XP-2003-Vista.exe


- Canon LBP 3500 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203500/LBP3500_2000_XP_Server2003_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 810 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%20810/LBP-810_WinVista_EN_R110.exe"
Ngày gửi: 14/11/2008 - 15:28
Đây là qui tụ tập hợp các địa chỉ cho phần cứng của máy bạn khi lỡ mất driver

1. GIGABYTE

Card màn hình, Mainboard, DVD Firmware, Card Wi-fi Tất cả những phần cứng nào mà mang nhãn mác của Gigabyte thì bạn vào trang này

Trang chủ
http://www.gigabyte.com.tw
Trang download driver:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Default.aspx

Chọn driver cần download cho phần cứng và download nhé


2. ASUS

Card màn hình, card mạng, mainboard, DVD, ....

Trang chủ:
http://www.asus.com/index.aspx
Trang Download
http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us


3. INTEL
Driver mainboard, Card mạng, ...

trang chủ:
http://www.intel.com
Trang download
http://downloadcenter.intel.com/default.as...r_nav2_download

4. MSI
Card màn hình, Mainboard, DVD, ...

Trang chủ:
http://global.msi.com.tw/

Trang download:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadindex


5. ABIT
Card màn hình, Maiboard, ...

Trang chủ:
http://www.abit.com.tw/page/en/index.php

Trang download:
http://www.abit.com.tw/page/en/download/do...es/download.gif


6. ASROCK
Mainboard

Trang chủ:
http://www.asrock.com/index.asp

Trang download
http://www.asrock.com/support/Download.asp


7. NVIDIA
Card màn hình, Mainboard, Chipset

Trang chủ:
http://www.nvidia.com/page/home.html

Trang download driver:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp


8. ATI
Card màn hình, Chipset

Trang chủ:
http://www.ati.com

Trang download:
http://ati.amd.com/support/driver.html


9. HP - COMPAQ

Máy in, máy chụp hình, máy laptop, Máy desktop ...

Trang chủ:
http://www.hp.com

Trang download:
http://welcome.hp.com/country/us/en/suppor...Display=drivers

10. CANON
Máy in, máy chụp hình...

Trang chủ:
http://www.canon.com

Trang download:
http://www.canon-asia.com/index.jsp?fuseaction=support

11. DELL
Máy Laptop

Trang chủ:
http://www.dell.com

Trang download:
http://support.dell.com/support/downloads/...c=us&l=en&s=gen
12. SIS

Chipset cho các phần cứng, ví dụ: Card âm thanh, card màn hình SIS...

Trang chủ:
http://www.sis.com/

Trang download:
http://www.sis.com/download/agreement.php?url=/download/


13. VIA Chipset

Chipset cho phần cứng dùng VIA
Ví dụ: Card âm thanh, card màn hình VIA

Trang chủ:
http://www.via.com.tw

Trang download
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2


14. CMEDIA - Card âm thanh

Driver cho card âm thanh dùng Chipset CMEDIA (ví dụ CMI-8738)

Trang chủ:
http://www.cmedia.com

Trang download
http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver


15. SONY
Máy chụp hình, Laptop, DVD, MP3 Player

Trang chủ:
http://www.sony.com

Trang download:
http://esupport.sony.com/perl/select-syste...y.com/index.php


16. FOXCONN
Bo mạch chủ, card màn hình ...

Trang chủ:
http://www.foxconnchannel.com

Download:
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx


17. ECS
Mainboad, card màn hình ...

Trang chủ:
http://www.ecs.com.tw

Download:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads...D=6&LanID=9

:huwet:

18. YAHAMA Sound Card

Download: http://www.yamaha.co.jp/english/product/ls.../downloads.html

19. S3 Graphics Card
Sản xuất card màn hình S3

Địa chỉ trang chủ:
http://www.s3graphics.com/

Download trang:
http://www.s3graphics.com/en/resources/drivers/

Mời bạn ghé thăm: Dmart Computer
Ngày gửi: 14/11/2008 - 15:30
Các bạn ơi có Driver LAN cho Dell dell inspiron 1564 core i3 không cho mình với.
Bạn nào có gửi vào mail: damhuymanh@gmail.com cho mình nhé. Cảm ơn nhiều!
Ngày gửi: 08/04/2010 - 14:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

QUANG IBM/HP/DELL
22.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)