Xin hướng dẫn tôi cài lại driver cho máy ?

Tôi cài lại Win XP ở máy tính để bàn, nhưng dữ liệu trên máy vẫn còn nguyên mà không bị mất (dù HĐH cùng dữ liệu nằm chung 1 ổ C). Tuy nhiên sau khi cài xong thì máy không có âm thanh, mà tôi cũng không có đĩa lưu driver để cài. Xin vui lòng hướng dẫn tôi cách cài lại driver cho máy.
 |  Xem: 4.888  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/12/2008 - 08:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào đây : https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/itn/drivers/d_menu_en.html
Chọn model máy và hệ điều hành, sau đó download driver về cài nha
Ngày gửi: 18/12/2008 - 08:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)