Có ai chỉ cho em cách thắt nút áo theo kiểu tàu với.

Em ở Hà Nội, có ai biết các kiểu thắt nút áo kiêu Tàu hoặc có thể học ở đâu được thì chỉ dùm em nhé. 

 |  Xem: 2.379  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/03/2011 - 12:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào google và tìm " nút dây: nút cúc áo" người ta dướng dẫn cụ thể rồi, có cả vẽ minh họa nữa !

Ngày gửi: 06/12/2011 - 22:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)