Dự đoán điểm chuẩn trương Đại Học tài Chính Marketing

Năm ngoài lấy 14,5 mà năm nay em được 15d không biết đậu nổi không, Anh chị tư vấn hộ em với....
Mời bạn ghé thăm: Viettel
 |  Xem: 16.513  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/07/2009 - 17:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

a cũng chỉ dự đoán thôi nha, chắc là e sẽ đỗ (xác suất 50% )

Mời bạn ghé thăm: Phụ kiện Z
Ngày gửi: 10/07/2009 - 17:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Trump-Marketing 101
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)