Học phí của trường đại học markerting và đại học mở TPHCM là bao nhiêu?

 |  Xem: 22.270  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/03/2008 - 20:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn không nói rõ hệ học nên tớ không giúp được rồi. Nếu bạn muốn biết bạn có thể liên hệ với trường theo website sau:
http://www.ou.edu.vn/vietnam/index.php
http://www.vnmu.edu.vn/
Ngày gửi: 20/03/2008 - 19:08
Hoc phi 2 truong nhu sau:
Truong Dai Hoc Mo TPHCM
+ La truong cong lap
+ hp la 60000/1dvht khoang duoi 3.5tr/1nam

Truong Dai Hoc Maketing
+ La truong tu thuc
+ hp khoang tren 7tr/1nam
Ngày gửi: 02/05/2009 - 22:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)