E có đủ điều kiện thi Trường Học viện cảnh sát nhân dân năm 2010 ko?

Em sinh ngày 19.10.1989. Em muốn hỏi năm nay em làm hồ sơ đăng kí dự thi vào trường học viện cảnh sát nhân dân có đủ điều kiện không? em dân tộc kinh.( chung_dep_trai19@yahoo.com)
 |  Xem: 4.867  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/01/2010 - 21:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tuyển sinh của khối các trường công an thì độ tuổi để được dự thi cụ thể như sau: cán bộ trong ngành tuổi không quá 28; học sinh THPT hoặc THBT tuổi không quá 20; học sinh thuộc KV1 tuổi không quá 22; chiến sĩ nghĩa vụ Công an tuổi không quá 24 (tính đến ngày dự thi).

Ở đây em sinh ngày 19/10/1989 nên tính đến ngày dự thi không quá 20 tuổi. Vậy em hoàn toàn đủ điều kiện đăng ký sơ tuyển để dự thi.
Ngày gửi: 07/01/2010 - 21:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)