Ngành tin học ứng dụng khác CNTT như nào? Học tin học ứng dụng ra trường làm gì? Có dễ xin việc ko?

Cho em hỏi nghành học tin học ứng dụng khác với công nghệ thông tin như thế nào?học tin học ứng dụng về làm gì?có dễ xin việc không ạ?

 

 |  Xem: 13.506  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/03/2010 - 17:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngành công nghệ thông tin đào tạo cử nhân chuyên ngành công nghệ thông tin có  kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có năng lực ứng dụng các thành quả mới nhất của công nghệ thông tin hướng tới nền kinh tế tri thức, có khả năng tổ chức khai thác có hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, các hệ thống kỹ thuật, mạng máy tính, viễn thông, có khả năng thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý, khoa học, kinh tế. Ở một số trường khác nhau, ngành này được đào tạo chuyên sâu hơn ở một số chuyên ngành như:
+ Chuyên ngành Công nghệ hệ thống thông tin: đào tạo kỹ sư có khả năng xây dựng và quản lý các hệ thống xử lý thông tin, thiết kế các cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin.
+ Chuyên ngành Công nghệ phần mềm: đào tạo kỹ sư có khả năng tổ chức, thiết kế các phần mềm phục vụ cho nhu cầu khoa học, quản lý, kinh tế, xã hội... cũng như xây dựng các môi trường phát triển phần mềm.
+ Chuyên ngành Mạng máy tính & Viễn thông: đào tạo kỹ sư có khả năng quản trị và thiết kế các hệ thống mạng máy tính và viễn thông, xử lý việc truyền dẫn số liệu bằng thông tin số.
+ Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính: đào tạo kỹ sư máy tính có các kiến thức cơ sở tin học về kỹ thuật điện tử, có khả năng thiết kế, ứng dụng, xây dựng phần mềm trong công nghệ, điều khiển các thiết bị kỹ thuật...
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin có thể làm việc tại: các công ty nghiên cứu, phát triển phần mềm trong và ngoài nước; các trung tâm công nghệ thông tin, phòng tin học của các cơ quan trung ương, các bộ, ngành, tổng cục, các tập đoàn tài chính, cục thuế, các hãng hàng không, các ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần, kho bạc nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế - xã hội; giảng viên, cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu.

Ngành tin học ứng dụng

Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Tin học ứng dụng trình độ Đại học nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có hiểu biết cơ bản về các phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin; áp dụng các kỹ năng, phương pháp, kỹ thuật để xây dựng, khai thác, bảo trì hệ thống thông tin, có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu để đảm đương công việc của người Kỹ sư Tin học ứng dụng.

Ngày gửi: 28/03/2010 - 12:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Sách "đen" về tinh thần doanh nhân - cẩm nang giúp thành công cho những người "dám nghĩ dám làm"
Liên hệ gian hàng...