Cách làm tròn điểm thi ĐH năm 2010 như thế nào?

Cách làm tròn điểm đại học làm sao? Nếu theo như em biết thì 0.25 thì làm tròn 05... nhưng là đề trắc nghiệm thì làm tròn như thế nào?

 |  Xem: 5.628  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/07/2010 - 11:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Em nên lưu ý, không có quy định làm tròn ở từng môn thi mà chỉ có quy định làm tròn tổng của cả 3 môn thi theo nguyên tắc lẻ 0,25 được làm tròn lên 0,5; lẻ 0,75 được làm tròn lên 1.

Các bài thi tự luận do chấm chi tiết đến 0,25 nên sẽ có điểm lẻ 0,25, 0,5 và 0,75. Những điểm thi này sẽ giữ nguyên không làm tròn.

Đối với bài thi trắc nghiệm thí sẽ được chấm theo thang điểm 100 sau đó mới quy đổi sang thang điểm 10. Do thang điểm của các câu là như nhau nên ở nếu theo quy đổi thông thường sẽ không bao giờ lẻ trong khi đó kết quả chấm vẫn ra lẻ, vậy nguyên nhân là do đâu?

Ngày gửi: 06/07/2010 - 11:18

BAc addmin nào lại xóa bài mình rồi.

Em nhớ nhầm chút thôi mà :

Bạn tham khảo bài viết này : http://tuyensinh.vnget.com/2009/07/diem-thi-dh-duoc-lam-tron-nhu-nao.html

Ngày gửi: 10/07/2010 - 15:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)