Danh mục các ngành đào tạo đại học của các trường như thế này đã đầy đủ chưa ?

Mình lập danh mục các ngành của trường đại học, hiện tại mới được 4 trường, có bạn nào học ở các trường trong đó vào xem giùm xem danh mục các ngành đào tạo đại học của các trường như thế này đã đầy đủ chưa nhé ? Cám ơn nhiều. Xin góp ý tại đây hoặc tại diễn đàn.

 


View Full Version: Sinh Viên Việt Nam

 |  Xem: 2.694  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/09/2010 - 00:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ai biết góp ý giùm, xin cám ơn !

Ngày gửi: 17/09/2010 - 21:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.