Danh mục các ngành đào tạo đại học của các trường như thế này đã đầy đủ chưa ?

Mình lập danh mục các ngành của trường đại học, hiện tại mới được 4 trường, có bạn nào học ở các trường trong đó vào xem giùm xem danh mục các ngành đào tạo đại học của các trường như thế này đã đầy đủ chưa nhé ? Cám ơn nhiều. Xin góp ý tại đây hoặc tại diễn đàn.

 


View Full Version: Sinh Viên Việt Nam

 |  Xem: 2.713  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/09/2010 - 00:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ai biết góp ý giùm, xin cám ơn !

Ngày gửi: 17/09/2010 - 21:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)