Điểm chuẩn đại học Mở HCM?

 |  Xem: 8.375  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 12/08/2008 - 09:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn vào nguồn này tham khảo nhé:
http://www.baovietnam.vn/giao-duc/52984/23/Diem-chuan-DH-Mo-TP-HCM-thap-nhat-bang-diem-san
Ngày gửi: 18/08/2008 - 17:07
Đại học mở năm nay điểm cao hơn những năm trước

1 101 Tin học (A) (Hệ ĐH) A 14
2 101 Tin học (D1) (Hệ ĐH) D1 14
3 102 Xây dựng (A) (Hệ ĐH) A 14
4 103 Công nghiệp (A) (Hệ ĐH) A 14
5 301 Công nghệ sinh học (A) (Hệ ĐH) A 15
6 301 Công nghệ sinh học (B) (Hệ ĐH) B 15
7 401 Quản trị kinh doanh (A) (Hệ ĐH) A 15.5
8 401 Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ ĐH) D1 15.5
9 402 Kinh tế (A) (Hệ ĐH) A 15
10 402 Kinh tế (D1) (Hệ ĐH) D1 15
11 403 Tài chính - Ngân hàng (A) (Hệ ĐH) A 16
12 403 Tài chính - Ngân hàng (D1) (Hệ ĐH) D1 16
13 404 Kế toán (A) (Hệ ĐH) A 15
14 404 Kế toán (D1) (Hệ ĐH) D1 15
15 405 Hệ thống thông tin kinh tế (A)(Hệ ĐH) A 14
16 405 Hệ thống thông tin kinh tế (D1)(Hệ ĐH) D1 14
17 501 Đông Nam Á học (C) (Hệ ĐH) C 14
18 501 Đông Nam Á học (D1)(Hệ ĐH) D1 14
19 601 Xã hội học (C) (Hệ ĐH) C 14
20 601 Xã hội học (D1) (Hệ ĐH) D1 14
21 602 Công tác Xã hội (C) (Hệ ĐH) C 14
22 602 Công tác Xã hội (D1) (Hệ ĐH) D1 14
23 701 Tiếng Anh (Hệ ĐH) D1 14
24 704 Tiếng Trung Quốc (D1) (Hệ ĐH) D1 14
25 704 Tiếng Trung Quốc (D4) (Hệ ĐH) D4 14
26 705 Tiếng Nhật (D1) (Hệ ĐH) D1 14
27 705 Tiếng Nhật (D4) (Hệ ĐH) D4 14
28 705 Tiếng Nhật (D6) (Hệ ĐH) D6 14
29 C65 Tin học (A) (Hệ CĐ) A 11
30 C65 Tin học (D1) (Hệ CĐ) D1 11
31 C66 Quản trị kinh doanh (A) (Hệ CĐ) A 12.5
32 C66 Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ CĐ) D1 12.5
33 C67 Tài chính - Ngân hàng (A) (Hệ CĐ) A 13
34 C67 Tài chính - Ngân hàng (D1) (Hệ CĐ) D1 13
35 C68 Kế toán (A) (Hệ CĐ) A 12
36 C68 Kế toán (D1) (Hệ CĐ) D1 12
37 C69 Công tác Xã hội (C) (Hệ CĐ) C 11
38 C69 Công tác Xã hội (D1) (Hệ CĐ) D1 11
39 C70 Tiếng Anh (Hệ CĐ) D1 11
Ngày gửi: 18/08/2009 - 12:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

30 tướng lĩnh trong hai cuộc thế chiến
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)