Tỉ lệ chọi 2013 của các trường đại học năm 2013?

 |  Xem: 2.274  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 24/05/2013 - 17:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

STT Tên Trường Mã Trường TỶ LỆ CHỌI NĂM 2013
1 ĐH Thương Mại TMA * Thông Tin Tuyển Sinh TMA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 4.100 
- Số người ĐKDT: 20.606 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5
2 Học viện Ngân hàng NHH * Thông Tin Tuyển Sinh NHH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2.800 
- Số người ĐKDT: 8.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2,8
3 ĐH Giao thông vận tải GHA * Thông Tin Tuyển Sinh GHA 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3.500 
- Số người ĐKDT: 13.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3,7
4 ĐH Xây dựng XDA * Thông Tin Tuyển Sinh XDA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2.800 
- Số người ĐKDT: 9.200 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3,2
5 ĐH Hà Nội NHF * Thông Tin Tuyển Sinh NHF 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2050 
- Số người ĐKDT: 12.500 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6
6 ĐH Nông nghiệp Hà Nội NNH * Thông Tin Tuyển Sinh NNH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 8000 
- Số người ĐKDT: 49.270 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.15
7 ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam LNH * Thông Tin Tuyển Sinh LNH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2.550 
- Số người ĐKDT: 12.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4,7
8 ĐH Bách Khoa Hà Nội BKA * Thông Tin Tuyển Sinh BKA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 5600 
- Số người ĐKDT: 19000 
- Tỷ lệ chọi: 1/3.39
9 Học Viện Tài Chính HTC Tin Tuyển Sinh HTC 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3350 
- Số người ĐKDT: 10.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.98
10 ĐH Ngoại Thương HN NTH * Thông Tin Tuyển Sinh NTH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2500 
- Số người ĐKDT: 8500 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.4
11 ĐH Sư phạm Hà Nội SPH Thông Tin Tuyển Sinh SPH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3000 
- Số người ĐKDT: 19000 
- Tỷ lệ chọi: 1/6.3
12 ĐH Y Hải Phòng YPB * Thông Tin Tuyển Sinh YPB 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 720 
- Số người ĐKDT: 12.500 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/17.3
13 ĐH Kinh Tế Quốc Dân KHA * Thông Tin Tuyển Sinh KHA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1100 
- Số người ĐKDT: 10.050 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/9.13
14 ĐH Y Hà Nội YHB * Thông Tin Tuyển Sinh YHB 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1050 
- Số người ĐKDT: 15.400 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/14.6
15 đại học Y Tế công cộng YTC * Thông Tin Tuyển Sinh YTC 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 170 
- Số người ĐKDT: 2937 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/17
16 ĐH Y Thái Bình YTB Thông Tin Tuyển Sinh YTB 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1100 
- Số người ĐKDT: 10.050 
- Tỷ lệ chọi: 1/9.13
17 ĐH Hải Phòng THP Thông Tin Tuyển Sinh THP 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3650 
- Số người ĐKDT: 7900 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.16
18 ĐH Công đoàn LDA * Thông Tin Tuyển Sinh LDA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2.200 
- Số người ĐKDT: 10.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.55
19 ĐH Hàng Hải HHA Thông Tin Tuyển Sinh HHA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3100 
- Số người ĐKDT: 7700 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.48
20 ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG TpHCM QSC * Thông Tin Tuyển Sinh QSC 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 710 
- Số người ĐKDT: 3302 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.65
21 ĐH Bách khoa TPHCM QSB * Thông Tin Tuyển Sinh QSB 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3850 
- Số người ĐKDT: 15.144 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.93
22 Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TpHCM QSK * Thông Tin Tuyển Sinh QSK 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1700 
- Số người ĐKDT: 9545 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5.61
23 Đại học Tây Nguyên TTN * Thông Tin Tuyển Sinh TTN 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3200 
- Số người ĐKDT: 14.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.37
24 Tỉ lệ chọi đại học Đồng Nai DNU * Thông Tin Tuyển Sinh DNU 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2240 
- Số người ĐKDT: 4.800 
- Tỷ lệ chọi: 1/2.14
25 ĐH Sài Gòn SGD * Thông Tin Tuyển Sinh SGD 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3900 
- Số người ĐKDT: 48.076 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/12.32
26 ĐH Cần thơ TCT * Thông Tin Tuyển Sinh TCT 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1140 
- Số người ĐKDT: 7300 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.4
27 ĐH Nông Lâm TPHCM NLS * Thông Tin Tuyển Sinh NLS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 5000 
- Số người ĐKDT: 46.448 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/9.28
28 ĐH Công nghiệp TPHCM HUI * Thông Tin Tuyển Sinh HUI 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 6700 
- Số người ĐKDT: 42000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.2
29 ĐHQG TpHCM QSQ * Thông Tin Tuyển Sinh QSQ 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1840 
- Số người ĐKDT: 3908 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.12
30 HV Bưu chính Viễn thông(Phía bắc) BVH * Thông Tin Tuyển Sinh BVH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1.880 
- Số người ĐKDT: 7.500 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3,9
31 Khoa học tự nhiên ĐHQG Tp.HCM QST * Thông Tin Tuyển Sinh QST 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3500 
- Số người ĐKDT: 17.390 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.96
32 ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TpHCM QSX Thông Tin Tuyển Sinh QSX 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2850 
- Số người ĐKDT: 13.842 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.85
33 Học viện Ngoại giao HQT Thông Tin Tuyển Sinh HQT 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 450 
- Số người ĐKDT: 2.800 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6,2
34 ĐH Thủy lợi TLA * Thông Tin Tuyển Sinh TLA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2.480 
- Số người ĐKDT: 10.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4
35 ĐH Hùng Vương - Phú Thọ DHV Thông Tin Tuyển Sinh DHV 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1.700 
- Số người ĐKDT: 4.600 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2,7
36 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng DDK Thông Tin Tuyển Sinh DDK 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2940 
- Số người ĐKDT: 19200 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.53
37 Khoa Y ĐH Quốc gia TPHCM QSY Thông Tin Tuyển Sinh QSY 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 100 
- Số người ĐKDT: 1.375 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/13.75
38 ĐH Sư phạm Tp.HCM SPS Thông Tin Tuyển Sinh SPS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3800 
- Số người ĐKDT: 23.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.05
39 ĐH Kinh tế Đà Nẵng DDQ Thông Tin Tuyển Sinh DDQ 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1.580 
- Số người ĐKDT: 11.994 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/7.59
40 ĐH Y Dược Tp.HCM YDS Thông Tin Tuyển Sinh YDS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1610 
- Số người ĐKDT: 23.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/14.28
41 ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng DDF Thông Tin Tuyển Sinh DDF 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1520 
- Số người ĐKDT: 7827 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5.15
42 Đại học Kinh Tế Tp.HCM KSA Thông Tin Tuyển Sinh KSA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 4000 
- Số người ĐKDT: 11.600 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.9
43 Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM SPK Thông Tin Tuyển Sinh SPK 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3700 
- Số người ĐKDT: 28.400 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/7.67
44 Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng DDS Thông Tin Tuyển Sinh DDS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1790 
- Số người ĐKDT: 16222 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/9.06
45 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM GTS Thông Tin Tuyển Sinh GTS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2300 
- Số người ĐKDT: 14.500 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.3
46 Đại học Tài chính Marketing DMS Thông Tin Tuyển Sinh DMS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 4000 
- Số người ĐKDT: 22.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5.5
47 Học viện Ngoại giao HQT Thông Tin Tuyển Sinh HQT 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 450 
- Số người ĐKDT: 2.800 
- Tỷ lệ chọi: 1/6,2
48 ĐH Hoa Sen DTH Thông Tin Tuyển Sinh DTH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2760 
- Số người ĐKDT: 8.500 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.07
49 Đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM DKC Thông Tin Tuyển Sinh DKC 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 5600 
- Số người ĐKDT: 13.750 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.45
50 Đại học Nguyễn Tất Thành NTT Thông Tin Tuyển Sinh NTT 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 7500 
- Số người ĐKDT: 15.233 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.03
51 Đại học Lạc Hồng DLH Thông Tin Tuyển Sinh DLH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2400 
- Số người ĐKDT: 4.400 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/1.83
52 Đại học Quốc tế Hồng Bàng DHB Thông Tin Tuyển Sinh DHB 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3500 
- Số người ĐKDT: 2000
53 ĐH Hùng Vương Phú Thọ THV * Thông Tin Tuyển Sinh DHV 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1.700 
- Số người ĐKDT: 4.600 
- Tỷ lệ chọi: 1/2,7
54 Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM DCT Thông Tin Tuyển Sinh DCT 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 5000 
- Số người ĐKDT: 42000 
- Tỷ lệ chọi: 1/8.4
55 Đại học Công nghiệp Hà Nội DCN Thông Tin Tuyển Sinh DCN 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 9.600 
- Số người ĐKDT: 58.000 
- Tỷ lệ chọi: 1/11.84
56 Đại học Dân lập Lạc Hồng DLH * Thông Tin Tuyển Sinh DLH 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2400 
- Số người ĐKDT: 4400 
- Tỷ lệ chọi: 1/1.83
57 Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum DDP * Thông Tin Tuyển Sinh DDP 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 300 
- Số người ĐKDT: 300 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/1
58 Đại học Ngân Hàng TP.HCM NHS Thông Tin Tuyển Sinh NHS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1300 
- Số người ĐKDT: 4000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.07
59 Đại học Tôn Đức Thắng DTT Thông Tin Tuyển Sinh DTT 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3.600 
- Số người ĐKDT: 22.000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.1
60 Đại học Kiến Trúc Tp.HCM KTS * Thông Tin Tuyển Sinh KTS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1200 
- Số người ĐKDT: 7100 
- Tỷ lệ chọi: 1/5.91
61 Đại học Điện lực DDL * Thông Tin Tuyển Sinh DDL 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2700 
- Số người ĐKDT: 22000 
- Tỷ lệ chọi: 1/8.14


62 Đại học Đại Nam DDN Thông Tin Tuyển Sinh DDN 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1500 
- Chỉ tiêu CD: 500 
- Số người ĐKDT: 700 
- Tỷ lệ chọi: 1/0.47
63 Đại học Thành Tây DTA * Thông Tin Tuyển Sinh DTA 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 900 
- Số người ĐKDT: 330 
- Tỷ lệ chọi: 0.36
64 Đại học Hồng Đức HDT * Thông Tin Tuyển Sinh HDT 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1750 
- Số người ĐKDT: 6550 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.74
65 Đại học Tây Bắc TTB Tin Tuyển Sinh TTB 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2500 
- Số người ĐKDT: 3534 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/1.41
66 Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại CKD * Thông Tin Tuyển Sinh CKD 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1500 
- Số người ĐKDT: 18500 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/12.33
67 Cao đẳng Công thương TP.Hồ Chí Minh CES * Thông Tin Tuyển Sinh CES 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 3000 
- Số người ĐKDT: 15000 
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5
68 Cao đẳng Tài chính - Hải Quan CTS * Thông Tin Tuyển Sinh CTS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 500
- Số người ĐKDT: 18000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/36
69 Cao đẳng sư phạm trung ương TP HCM CM3 * Thông Tin Tuyển Sinh CM3 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 970
- Số người ĐKDT: 6300
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.49
70 Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng CKC * Thông Tin Tuyển Sinh CKC 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2500 
- Số người ĐKDT: 19400 
- Tỷ lệ chọi: 1/7.76
71 Cao đẳng Bách Việt CBV * Thông Tin Tuyển Sinh CBV 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2300 
- Số người ĐKDT: 7500 
- Tỷ lệ chọi: 1/3.26
72 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức CCO Thông Tin Tuyển Sinh CCO 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1406 
- Số người ĐKDT: 5000 
- Tỷ lệ chọi: 1/3.56
73 Sư phạm Kỹ thuật Nam Định SKN Thông Tin Tuyển Sinh SKN 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 1.400 
- Số người ĐKDT: 1.800 
- Tỷ lệ chọi: 1/1.28
74 ĐH sư phạm Đại học Thái Nguyên DTS Thông Tin Tuyển Sinh DTS 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2050 
- Số người ĐKDT: 11.500 
- Tỷ lệ chọi: 1/5.6
75 Đại Học Dân Lập Phương Đông DPD Thông Tin Tuyển Sinh DPD 2013: 
- Chỉ tiêu ĐH: 2000 
- Số người ĐKDT: 1000 
- Tỷ lệ chọi: 1/0.5
Ngày gửi: 24/05/2013 - 18:03
DỰ KIẾN TỶ LỆ CHỌI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NĂM 2013
STT Tên Trường Mã Trường TỶ LỆ CHỌI NĂM 2013
1 ĐH THƯƠNG MẠI TMA * Thông Tin Tuyển Sinh TMA 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 4.100 - Số người ĐKDT: 20.606 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5
2 Học viện Ngân hàng NHH * Thông Tin Tuyển Sinh NHH 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 2.800 - Số người ĐKDT: 8.000 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2,8
3 ĐH Giao thông vận tải GHA * Thông Tin Tuyển Sinh GHA 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 3.500 - Số người ĐKDT: 13.000 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3,7
4 ĐH Xây dựng XDA * Thông Tin Tuyển Sinh XDA 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 2.800 - Số người ĐKDT: 9.200 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3,2
5 ĐH Hà Nội NHF * Thông Tin Tuyển Sinh NHF 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 2050 - Số người ĐKDT: 12.500 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6
6 ĐH Nông nghiệp Hà Nội NNH * Thông Tin Tuyển Sinh NNH 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 8000 - Số người ĐKDT: 49.270 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.15
7 ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam LNH * Thông Tin Tuyển Sinh LNH 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 2.550 - Số người ĐKDT: 12.000 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4,7
8 ĐH Bách Khoa Hà Nội BKA * Thông Tin Tuyển Sinh BKA 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 5600 - Số người ĐKDT: 19000 - Tỷ lệ chọi: 1/3.39
9 Học Viện Tài Chính HTC  Tin Tuyển Sinh HTC 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 3350 - Số người ĐKDT: 10.000 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.98
10 ĐH Ngoại Thương HN NTH  * Thông Tin Tuyển Sinh NTH 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 2500 - Số người ĐKDT: 8500 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.4
11 ĐH Sư phạm Hà Nội SPH  Thông Tin Tuyển Sinh SPH 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 3000 - Số người ĐKDT: 19000 - Tỷ lệ chọi: 1/6.3
12 ĐH Y Hải Phòng YPB  * Thông Tin Tuyển Sinh YPB 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 720 - Số người ĐKDT: 12.500 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/17.3
13 ĐH Kinh Tế Quốc Dân KHA * Thông Tin Tuyển Sinh KHA 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 1100 - Số người ĐKDT: 10.050 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/9.13
14 ĐH Y Hà Nội YHB * Thông Tin Tuyển Sinh YHB 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 1050 - Số người ĐKDT: 15.400 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/14.6
15 đại học Y Tế công cộng YTC * Thông Tin Tuyển Sinh YTC 2013: - Chỉ tiêu ĐH: 170 - Số người ĐKDT: 2937 - Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/17
16 ĐH Y Thái Bình YTB Thông Tin Tuyển Sinh  YTB 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1100
- Số người ĐKDT: 10.050
- Tỷ lệ chọi: 1/9.13
17  ĐH Hải Phòng THP Thông Tin Tuyển Sinh THP 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3650
- Số người ĐKDT: 7900
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.16
18 ĐH Công đoàn LDA
* Thông Tin Tuyển Sinh LDA 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2.200
- Số người ĐKDT: 10.000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.55
19 ĐH Hàng Hải HHA Thông Tin Tuyển Sinh HHA 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3100 
- Số người ĐKDT: 7700
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.48
20 ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG TpHCM QSC * Thông Tin Tuyển Sinh QSC 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 710
- Số người ĐKDT: 3302
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.65
21 ĐH Bách khoa TPHCM QSB * Thông Tin Tuyển Sinh QSB 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3850
- Số người ĐKDT: 15.144
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.93
22 Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TpHCM QSK * Thông Tin Tuyển Sinh QSK 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1700
- Số người ĐKDT: 9545
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5.61
23  Đại học Tây Nguyên TTN * Thông Tin Tuyển Sinh TTN 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3200
- Số người ĐKDT: 14.000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.37
24 Tỉ lệ chọi đại học Đồng Nai DNU * Thông Tin Tuyển Sinh DNU 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2240
- Số người ĐKDT: 4.800
- Tỷ lệ chọi: 1/2.14
25 ĐH Sài Gòn SGD * Thông Tin Tuyển Sinh SGD 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3900
- Số người ĐKDT: 48.076
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/12.32
26 ĐH Cần thơ TCT * Thông Tin Tuyển Sinh TCT 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1140
- Số người ĐKDT: 7300
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.4
27 ĐH Nông Lâm TPHCM NLS * Thông Tin Tuyển Sinh NLS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 5000
- Số người ĐKDT: 46.448
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/9.28
28 ĐH Công nghiệp TPHCM HUI * Thông Tin Tuyển Sinh HUI 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 6700
- Số người ĐKDT: 42000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.2
29 ĐHQG TpHCM QSQ * Thông Tin Tuyển Sinh QSQ 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1840
- Số người ĐKDT: 3908
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.12
30 HV Bưu chính Viễn thông(Phía bắc) BVH * Thông Tin Tuyển Sinh BVH 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1.880
- Số người ĐKDT: 7.500
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3,9
31 Khoa học tự nhiên ĐHQG Tp.HCM QST * Thông Tin Tuyển Sinh QST 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3500
- Số người ĐKDT: 17.390
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.96
32 ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TpHCM QSX  Thông Tin Tuyển Sinh QSX 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2850
- Số người ĐKDT: 13.842
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4.85
33 Học viện Ngoại giao HQT Thông Tin Tuyển Sinh HQT 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 450
- Số người ĐKDT: 2.800
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6,2
34 ĐH Thủy lợi TLA * Thông Tin Tuyển Sinh TLA 2013:
- Chỉ tiêu ĐH:  2.480
- Số người ĐKDT: 10.000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/4
35 ĐH Hùng Vương - Phú Thọ DHV  Thông Tin Tuyển Sinh DHV 2013:
- Chỉ tiêu ĐH:  1.700
- Số người ĐKDT: 4.600
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2,7
36 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng DDK Thông Tin Tuyển Sinh DDK 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2940
- Số người ĐKDT: 19200
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.53
37 Khoa Y ĐH Quốc gia TPHCM QSY  Thông Tin Tuyển Sinh QSY 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 100
- Số người ĐKDT: 1.375
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/13.75
38 ĐH Sư phạm Tp.HCM SPS Thông Tin Tuyển Sinh SPS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3800
- Số người ĐKDT: 23.000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.05
39 ĐH Kinh tế Đà Nẵng DDQ Thông Tin Tuyển Sinh DDQ 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1.580
- Số người ĐKDT: 11.994
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/7.59
40 ĐH Y Dược Tp.HCM YDS Thông Tin Tuyển Sinh YDS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1610
- Số người ĐKDT: 23.000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/14.28
41 ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng DDF Thông Tin Tuyển Sinh DDF 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1520
- Số người ĐKDT: 7827
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5.15
42 Đại học Kinh Tế Tp.HCM KSA Thông Tin Tuyển Sinh KSA 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 4000
- Số người ĐKDT: 11.600
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.9
43 Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM SPK Thông Tin Tuyển Sinh SPK 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3700
- Số người ĐKDT: 28.400
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/7.67
44 Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng DDS Thông Tin Tuyển Sinh DDS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1790
- Số người ĐKDT: 16222
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/9.06
45 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM GTS  Thông Tin Tuyển Sinh GTS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2300
- Số người ĐKDT: 14.500
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.3
46 Đại học Tài chính Marketing DMS Thông Tin Tuyển Sinh DMS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 4000
- Số người ĐKDT: 22.000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5.5
47 Học viện Ngoại giao HQT Thông Tin Tuyển Sinh HQT 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 450
- Số người ĐKDT: 2.800
- Tỷ lệ chọi: 1/6,2
48 ĐH Hoa Sen DTH Thông Tin Tuyển Sinh DTH 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2760
- Số người ĐKDT: 8.500
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.07
49 Đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM DKC Thông Tin Tuyển Sinh DKC 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 5600
- Số người ĐKDT: 13.750
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.45
50 Đại học Nguyễn Tất Thành NTT  Thông Tin Tuyển Sinh NTT 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 7500
- Số người ĐKDT: 15.233
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.03
51 Đại học Lạc Hồng DLH Thông Tin Tuyển Sinh DLH 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2400
- Số người ĐKDT: 4.400
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/1.83
52 Đại học Quốc tế Hồng Bàng DHB Thông Tin Tuyển Sinh DHB 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3500
- Số người ĐKDT: 2000
53 ĐH Hùng Vương Phú Thọ THV
* Thông Tin Tuyển Sinh DHV 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1.700
- Số người ĐKDT: 4.600
- Tỷ lệ chọi: 1/2,7
54 Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM  DCT Thông Tin Tuyển Sinh DCT 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 5000
- Số người ĐKDT: 42000
- Tỷ lệ chọi: 1/8.4
55 Đại học Công nghiệp Hà Nội DCN  Thông Tin Tuyển Sinh DCN 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 9.600
- Số người ĐKDT: 58.000
- Tỷ lệ chọi: 1/11.84
56  Đại học Dân lập Lạc Hồng DLH * Thông Tin Tuyển Sinh DLH 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2400
- Số người ĐKDT: 4400
- Tỷ lệ chọi: 1/1.83
57 Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum DDP * Thông Tin Tuyển Sinh DDP 2013:
- Chỉ tiêu ĐH:  300
- Số người ĐKDT: 300
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/1
58 Đại học Ngân Hàng TP.HCM NHS Thông Tin Tuyển Sinh NHS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH:  1300
- Số người ĐKDT: 4000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.07
59 Đại học Tôn Đức Thắng DTT Thông Tin Tuyển Sinh DTT 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3.600
- Số người ĐKDT: 22.000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.1
60 Đại học Kiến Trúc Tp.HCM KTS * Thông Tin Tuyển Sinh KTS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1200
- Số người ĐKDT: 7100
- Tỷ lệ chọi: 1/5.91
61 Đại học Điện lực DDL * Thông Tin Tuyển Sinh DDL 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2700
- Số người ĐKDT: 22000
- Tỷ lệ chọi: 1/8.14
62  Đại học Đại Nam  DDN  Thông Tin Tuyển Sinh DDN 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1500
- Chỉ tiêu CD: 500
- Số người ĐKDT: 700
- Tỷ lệ chọi: 1/0.47
63 Đại học Thành Tây DTA * Thông Tin Tuyển Sinh DTA 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 900
- Số người ĐKDT: 330
- Tỷ lệ chọi: 0.36
64 Đại học Hồng Đức HDT * Thông Tin Tuyển Sinh HDT 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1750
- Số người ĐKDT: 6550
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.74
65 Đại học Tây Bắc TTB Tin Tuyển Sinh TTB 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2500
- Số người ĐKDT: 3534
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/1.41
66 Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại CKD * Thông Tin Tuyển Sinh CKD 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1500
- Số người ĐKDT: 18500
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/12.33
67 Cao đẳng Công thương TP.Hồ Chí Minh CES * Thông Tin Tuyển Sinh CES 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3000
- Số người ĐKDT: 15000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/5
68 Cao đẳng Tài chính - Hải Quan CTS * Thông Tin Tuyển Sinh CTS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 500
- Số người ĐKDT: 18000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/36
69 Cao đẳng sư phạm trung ương TP HCM CM3 * Thông Tin Tuyển Sinh CM3 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 970
- Số người ĐKDT: 6300
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/6.49
70 Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng  CKC * Thông Tin Tuyển Sinh CKC 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2500
- Số người ĐKDT: 19400
- Tỷ lệ chọi: 1/7.76
71 Cao đẳng Bách Việt CBV  * Thông Tin Tuyển Sinh CBV 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2300
- Số người ĐKDT: 7500
- Tỷ lệ chọi: 1/3.26
72 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức CCO  Thông Tin Tuyển Sinh CCO 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1406
- Số người ĐKDT: 5000
- Tỷ lệ chọi: 1/3.56
73 Sư phạm Kỹ thuật Nam Định SKN Thông Tin Tuyển Sinh SKN 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1.400
- Số người ĐKDT: 1.800
- Tỷ lệ chọi: 1/1.28
74 ĐH sư phạm Đại học Thái Nguyên DTS Thông Tin Tuyển Sinh DTS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2050
- Số người ĐKDT: 11.500
- Tỷ lệ chọi: 1/5.6
75  Đại Học Dân Lập Phương Đông DPD  Thông Tin Tuyển Sinh DPD 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2000
- Số người ĐKDT: 1000
- Tỷ lệ chọi: 1/0.5
76 Đại học Y Dược Cần Thơ YCT  Thông Tin Tuyển Sinh YCT 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1250
- Số người ĐKDT: 15221
- Tỷ lệ chọi: 1/12.18
77  Đại học An Giang TAG * Thông Tin Tuyển Sinh TAG 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 3290
- Số người ĐKDT: 10.017
- Tỷ lệ chọi: 1/3.09
78 Đại học Hà Hoa Tiên DHH  Thông Tin Tuyển Sinh DHH 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 900
- Số người ĐKDT: 300
- Tỷ lệ chọi: 1/0.33
79 Đại học công nghệ Đồng Nai DCD Thông Tin Tuyển Sinh DCD 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1600
- Số người ĐKDT: 3500
- Tỷ lệ chọi: 1/2.19
80 Học viện Báo chí Tuyên truyền TGC  Thông Tin Tuyển Sinh TGC 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1550
- Số người ĐKDT: 9100
- Tỷ lệ chọi: 1/5.87
81  Đại học Mở Tp.HCM MBS Thông Tin Tuyển Sinh MBS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 2.340
- Số người ĐKDT: 14.208
- Tỷ lệ chọi: 1/6
82 Đại học Thăng Long
DTL * Thông Tin Tuyển Sinh DTL 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1700
- Số người ĐKDT: 1900
- Tỷ lệ chọi: 1/1.12
83 Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM DTM * Thông Tin Tuyển Sinh DTM 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1500
- Số người ĐKDT: 15000
- Tỷ lệ chọi: 1/10
84 Cao Đẳng Thống Kê CTE Thông Tin Tuyển Sinh CTE 2013:
- Chỉ tiêu CĐ: 700
- Số người ĐKDT: 800
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/1.14
85 Cao Đẳng Thủy Sản CSB Thông Tin Tuyển Sinh CSB 2013:
- Chỉ tiêu CĐ: 400
- Số người ĐKDT: 203
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/0.51
86 Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị CDT Thông Tin Tuyển Sinh CDT 2013:
- Chỉ tiêu CĐ: 1600
- Số người ĐKDT: 2000
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/1.25
87 ĐH NGOẠI THƯƠNG (phía nam)  NTS Thông Tin Tuyển Sinh NTS 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 900
- Số người ĐKDT: 3.500
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/3.89
88 Đại học Dân lập Hải Phòng DHP Đại học Dân lập Hải Phòng
* Thông Tin Tuyển Sinh DHP 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 1800
- Số người ĐKDT: 1400
- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/0.78
89  Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng DDC Thông Tin Tuyển Sinh DDC 2013:
- Chỉ tiêu CĐ: 1900
- Số người ĐKDT: 2551
- Tỷ lệ chọi: 1/1.34
90 Đại học Mỏ Địa chất MDA Thông Tin Tuyển Sinh MDA 2013:
- Chỉ tiêu ĐH: 4500
- Số người ĐKDT: 13500
- Tỷ lệ chọi: 1/3
91 Khoa luật Đại học Huế DHA Thông Tin Tuyển Sinh DHA 2013:
-Ngành: D380101;Tle choi: 1/8.70
-Ngành: D380101;Tle choi: 1/5.26
92 Khoa Giáo dục thể chất đại học Huế DHC  Thông Tin Tuyển Sinh DHC 2013:
Ngành: D140206;Tle choi: 3.93
Ngành: D140208;Tle choi: 2.24
93 Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế DHF Thông Tin Tuyển Sinh DHC 2013:
-Ngành: D140231;Tle choi: 3.56
-Ngành: D140233;Tle choi: 0.33
-Ngành: D140234;Tle choi: 0.17
-Ngành: D220113;Tle choi:0.97
-Ngành: D220201;Tle choi: 3.67
-Ngành: D220202;Tle choi: 1.27
-Ngành: D220203;Tle choi: 0.85
-Ngành: D220204;Tle choi: 3.16
-Ngành: D220209;Tle choi: 4.86
-Ngành: D220210;Tle choi: 4.75
-Ngành: D220212;Tle choi: 1.16
94 Đại học Kinh Tế đại học Huế DHK  Thông Tin Tuyển Sinh DHK 2013:
-Ngành: D310101;Tle choi:5.06
-Ngành: D340101;Tle choi: 3.55
-Ngành: D340201;Tle choi: 1.95
-Ngành: D340301;Tle choi: 3.87
-Ngành: D340405;Tle choi: 2.57
95 Đại học Nông Lâm Đại học Huế DHL Thông Tin Tuyển Sinh DHL 2013:
-Ngành: D440306;Tle choi: 0.69
-Ngành: D510201;Tle choi: 8.44
-Ngành: D510210;Tle choi: 0.67
-Ngành: D540101;Tle choi:34.27

-Ngành: D540104;Tle choi: 1.06
-Ngành: D540301;Tle choi: 5.02
-Ngành: D620102;Tle choi: 1.65
-Ngành: D620105;Tle choi: 4.19
-Ngành: D620109;Tle choi: 2.97

-Ngành: D620110;Tle choi: 5.54
-Ngành: D620112;Tle choi: 1.17
-Ngành: D620116;Tle choi: 6.52
-Ngành: D620201;Tle choi:6.50
-Ngành: D620211;Tle choi: 6.92

-Ngành: D620301;Tle choi: 7.43
-Ngành: D620305;Tle choi: 1.81
-Ngành: D640101;Tle choi:11.72
-Ngành: D850103;Tle choi:20.27
96 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị DHQ Thông Tin Tuyển Sinh DHQ 2013:
-Ngành: D510406;Tle choi: 0.43
-Ngành: D520201;Tle choi:0.25
-Ngành: D580201;Tle choi:0.85
97 Đại học Nghệ thuật đại học Huế DHN  Thông Tin Tuyển Sinh DHQ 2013:
-Ngành: D140222;Tle choi: 1.00
-Ngành: D210103;Tle choi:1.28
-Ngành: D210104;Tle choi:1.16
-Ngành: D210105;Tle choi:0.80
-Ngành: D210403;Tle choi:2.43
-Ngành: D210404;Tle choi:2.50
-Ngành: D210405;Tle choi:2.10
98 Đại học Sư phạm Đại học Huế DHS Thông Tin Tuyển Sinh DHS 2013:
-Ngành: D140201;Tle choi: 5.97
-Ngành: D140202;Tle choi:8.50
-Ngành: D140205;Tle choi:1.88
-Ngành:D140209;Tle choi:6.92
-Ngành: D140210;Tle choi:1.45
-Ngành: D140211;Tle choi:5.01
-Ngành: D140212;Tle choi:6.38
-Ngành: D140213;Tle choi:5.42
-Ngành: D140214;Tle choi:0.43

-Ngành:D140217;Tle choi:2.77
-Ngành: D140218;Tle choi:1.75
-Ngành: D140219;Tle choi:3.15
-Ngành:D310403;Tle choi:1.18
99 Đại học Khoa học đại học Huế DHT Thông Tin Tuyển Sinh DHT 2013:
-Ngành: D140201;Tle choi: 0.24
-Ngành: D220213;Tle choi:0.83
-Ngành: D220301;Tle choi:0.63
-Ngành:D220310;Tle choi:0.44

-Ngành:D220320;Tle choi:0.14
-Ngành: D220330;Tle choi:1.26
-Ngành: D310301;Tle choi:0.56
-Ngành:D320101;Tle choi:3.46

-Ngành:D420101;Tle choi:2.36
-Ngành:D420201;Tle choi:16.20
-Ngành: D440102;Tle choi:0.38
-Ngành: D440112;Tle choi:5.20
-Ngành:D440201;Tle choi:0.49

-Ngành:D440217;Tle choi:0.75
-Ngành:D440301;Tle choi:17.43
-Ngành:D460101;Tle choi:0.42
-Ngành:D460112;Tle choi:0.03
-Ngành:D480201;Tle choi:5.57

-Ngành:D510302;Tle choi:4.29
-Ngành:D520501;Tle choi:1.13
-Ngành:D520503;Tle choi:2.46
-Ngành:D760101;Tle choi:1.79
100 Đại học Y Dược đại học Huế DHY * Thông Tin Tuyển Sinh DHY 2013:
-Ngành: D720101;Tle choi: 8.72
-Ngành: D720163;Tle choi:7.43
-Ngành: D720201;Tle choi:5.41
-Ngành:D720301;Tle choi:7.13

-Ngành:D720330;Tle choi:8.18
-Ngành: D720401;Tle choi:8.27
-Ngành:D720501;Tle choi:8.13
-Ngành:D720601;Tle choi:7.15
-Ngành:D420101;Tle choi:2.36

-Ngành:D420201;Tle choi:16.20
-Ngành: D440102;Tle choi:0.38
-Ngành: D440112;Tle choi:5.20
-Ngành:D440201;Tle choi:0.49
Ngày gửi: 24/05/2013 - 18:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)