Giao tiếp là gì?

 |  Xem: 44.915  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 15/04/2009 - 00:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Giao tiếp là sự chia sẻ ý nghĩ, tình cảm thông tin với một hoặc nhiều người. Trong giao tiếp, chúng ta thường sử dụng lời nói để biểu đạt ý nghĩ của mình và để trao đổi thông tin với người khác. Nhưng giao tiếp không chỉ đơn giản là nói chuyện với ai đó mà trong đó còn bao hàm rất nhiều các vấn đề khác như: Bạn nói như thế nào? Bạn hiểu đối tượng giao tiếp với mình như thế nào? Làm thế nào để hai bên có thể hiểu rõ về các thông tin cùng trao đổi? Bạn làm thế nào để lần giao tiếp đó đạt được kết quả như bạn mong đợi...?
Ngày gửi: 15/04/2009 - 10:27
Cảm ơn bạn nhé!
Ngày gửi: 15/04/2009 - 21:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giao tiếp tiếng Hoa hàng ngày (Kèm đĩa CD)
Liên hệ gian hàng...
244 bài học giao tiếp tiếng Hàn - Tập 2
Liên hệ gian hàng...