Toán khó lớp 9 đây !!! Help

Chứng minh rằng nếu tích 1 nghiệm của phương trình x^2+ax+1=0 với 1 nghiệm nào đó của phương trình x^2+bx+1=0 là 1 nghiệm của phương trình x^2+abx+1=0 thì :
4/(ab)^2 - 1/a^2 - 1/b^2 = 2
 |  Xem: 8.344  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 25/06/2009 - 18:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Em nên nhờ bạn nào đó giỏi toán làm cho, đưa lên hỏi cái này ai cũng bận sao có thời gian ngồi giải cho em được
Ngày gửi: 26/06/2009 - 15:22
ta co : ax=-(x^2+1)
bx=-(x^2+1)
abx=-(x^2+1)
=>ax=bx=abx
neu x<>0 thi a=b=ab
=> a=b=1 => 4/(ab)^2 -1/a^2-1/b^2=2
neu x=0 thi a=b=-1
thi 4/(ab)^2 -1/a^2-1/b^2=2
vay 4/(ab)^2 -1/a^2-1/b^2=2
Ngày gửi: 11/12/2009 - 21:25

Mấy bạn có thể giải cho mình một bài toán khó được không?
Cho a>0, b>0. Chứng minh rằng a^3+b^3/2 => (a+b/2)^3

Ngày gửi: 4 giờ 19 phút trước
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Toán nâng cao lớp 5 - Tập 2
Liên hệ gian hàng...
Toán nâng cao lớp 1
Liên hệ gian hàng...
Toán nâng cao lớp 2
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)