Bài Tập Về Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mác Lê Nin -2 ?

Mình có một bài tập về NLCN M.LN như sau:

Một hãng điện tử tư bản thu hút 100 công nhân làm thuê. Mỗi tháng sản xuất được 25 nghìn sản phẩm với giá trị của thiết bị nhà xưởng máy móc là 50 nghìn USD. Trá trị của nguyên, nhiệt liệu là 200 nghìn ÚDS. Tiền lương của công nhân là 1.250 usd/người/tháng. Mức độ bóc lột của chủ tư bản là 300% Hãy tính:
a, Giá trị tổng sản phẩm và kết cấu giá trị của 1 sản phẩm hàng hóa.
b, Tổng sản phẩm giá trị, tổng sản phẩm và giá trị của một sản phẩm hàng hóa nếu:
- Năng suất lao động tăng lên 2 lần?
- Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần?

Các bạn hỗ trợ giúp mình giải bài này với nhém, xin cám ơn rất nhiều!

 

 |  Xem: 29.267  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/11/2010 - 16:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

v= 1250*100   = 125E3$

c=50E3+200E3= 250E3$

m'=300% -> m=3*v=375E3$

giá trị hàng hóa W= c+v+m= 125E3+250E3+375E3=750E3$

giá trị tổng hàng hóa là = 25E3*750E3=1875E7$

kết cấu giá trị=125v+250c+375m ( hình như sai nhưng k biết sai ở đâu)

b) khi NSLD tăng 2 lần -> t' tăng 2 lần -> m' tăng 2 lần, thay vào ta tih tương tự

    khi CDLD tăng 1,5 lần -> tổng giá trị hàng hóa tăng 1,5 lần

Ngày gửi: 13/06/2012 - 20:47

mình nghĩ kết cấu giá trị của hàng hóa phải chia cho tổng số sản phẩm sản xuất được. Nên kế cấu giá trị sẽ như này: 5c + 10v + 15m

 

Ngày gửi: 20/05/2014 - 18:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)