Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A năm 2013?

Có đề thi, đáp án thì up lên nhé

 |  Xem: 1.492  |  Trả lời: 8
Ngày gửi: 14/06/2013 - 15:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (8)

dely1.jpg
dely2.jpg
dely3.jpg
dely4.jpg
dely5.jpg
dely6.jpg
dely7.jpg
Ngày gửi: 02/07/2013 - 16:39

Đã có đáp án chưa bạn?

Ngày gửi: 03/07/2013 - 10:27
Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng
Chú ý:  Khi gửi tin nhắn, các bạn nhớ bỏ chế độ đính kèm chữ ký !

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng qua SMS, soạn tin:

SMS  TS  số-báo-danh   gửi   8785

*Số-báo-danh: bao gồm cả phần chữ và phần số như trên phiếu báo thi
Ví dụ: Để xem điểm thi của thí sinh có số báo danh trên phiếu báo thi: BKAA090842, bạn soạn tin: SMS TS BKAA090842  gửi  8785

Tra cứu điểm chuẩn vào Đại học - Cao đẳng qua SMS, soạn tin:

SMS  DC  mã-trường  mã-ngành   gửi   8785

Tải đề thi, đáp án các môn thi ĐH-CĐ năm 2013, soạn tin:

SMS  KQ  mã-đáp án   gửi   8785

*
Tải đề thi - đáp án tuyển sinh Đại học năm 2013
Môn thi
Đề thi
Mã-đáp-án Tải đề thi Tải đáp án
Khối A
Toán
1467 1468 SMS KQ 1467 gửi 8785 SMS KQ 1468 gửi 8785
Vật lý
1469 1470 SMS KQ 1469 gửi 8785 SMS KQ 1470 gửi 8785
Hóa học
1471 1472 SMS KQ 1471 gửi 8785 SMS KQ 1472 gửi 8785
Khối B
Toán
1473 1474 SMS KQ 1473 gửi 8785 SMS KQ 1474 gửi 8785
Sinh học
1475 1476 SMS KQ 1475 gửi 8785 SMS KQ 1476 gửi 8785
Hóa học 1477 1478 SMS KQ 1477 gửi 8785 SMS KQ 1478 gửi 8785
Khối C
Văn 1479 1480 SMS KQ 1479 gửi 8785 SMS KQ 1480 gửi 8785
Lịch sử 1481 1482 SMS KQ 1481 gửi 8785 SMS KQ 1482 gửi 8785
Địa lý 1483 1484 SMS KQ 1483 gửi 8785 SMS KQ 1484 gửi 8785
Khối D
Văn 1485 1486 SMS KQ 1485 gửi 8785 SMS KQ 1486 gửi 8785
Trung 1487 1488 SMS KQ 1487 gửi 8785 SMS KQ 1488 gửi 8785
Toán 1489 1490 SMS KQ 1489 gửi 8785 SMS KQ 1490 gửi 8785
Pháp 1491 1492 SMS KQ 1491 gửi 8785 SMS KQ 1492 gửi 8785
Nhật 1493 1494 SMS KQ 1493 gửi 8785 SMS KQ 1494 gửi 8785
Nga 1495 1496 SMS KQ 1495 gửi 8785 SMS KQ 1496 gửi 8785
Đức 1497 1498 SMS KQ 1497 gửi 8785 SMS KQ 1498 gửi 8785
Anh 1499 1500 SMS KQ 1499 gửi 8785 SMS KQ 1500 gửi 8785

 

Tải đề thi - đáp án tuyển sinh Cao đẳng năm 2013
Môn thi
Đề thi
Mã-đáp-án Tải đề thi Tải đáp án
Khối A
Toán
1502 1503 SMS KQ 1502 gửi 8785 SMS KQ 1503 gửi 8785
Vật lý
1504 1505 SMS KQ 1504 gửi 8785 SMS KQ 1505 gửi 8785
Hóa học
1506 1507 SMS KQ 1506 gửi 8785 SMS KQ 1507 gửi 8785
Khối B
Toán
1508 1509 SMS KQ 1508 gửi 8785 SMS KQ 1509 gửi 8785
Sinh học
1510 1511 SMS KQ 1510 gửi 8785 SMS KQ 1511 gửi 8785
Hóa học 1512 1513 SMS KQ 1512 gửi 8785 SMS KQ 1513 gửi 8785
Khối C
Văn 1514 1515 SMS KQ 1514 gửi 8785 SMS KQ 1515 gửi 8785
Lịch sử 1516 1517 SMS KQ 1516 gửi 8785 SMS KQ 1517 gửi 8785
Địa lý 1518 1519 SMS KQ 1518 gửi 8785 SMS KQ 1519 gửi 8785
Khối D
Văn 1520 1521 SMS KQ 1520 gửi 8785 SMS KQ 1521 gửi 8785
Trung 1522 1523 SMS KQ 1522 gửi 8785 SMS KQ 1523 gửi 8785
Toán 1524 1525 SMS KQ 1524 gửi 8785 SMS KQ 1525 gửi 8785
Pháp 1526 1527 SMS KQ 1526 gửi 8785 SMS KQ 1527 gửi 8785
Nga 1528 1529 SMS KQ 1528 gửi 8785 SMS KQ 1529 gửi 8785
Anh 1530 1531 SMS KQ 1530 gửi 8785 SMS KQ 1531 gửi 8785

 

Ngày gửi: 03/07/2013 - 14:18

Có đáp án chưa bạn?

Ngày gửi: 03/07/2013 - 17:54

Có đáp án chưa bạn

Ngày gửi: 04/07/2013 - 08:16

Đã có đáp án chưa bạn?

Ngày gửi: 04/07/2013 - 11:03

Đã có chưa nhỉ

Ngày gửi: 04/07/2013 - 11:23

Đã có đáp án chưa bạn?

Ngày gửi: 04/07/2013 - 15:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)