Bản vá lỗi cho Wins XP sp3 ?

Bạn nào có bản vá lỗi windows xp sp3 cho mình với mình tìm trên google mà không có hix..

 |  Xem: 1.854  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 01/09/2010 - 16:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Microsoft đã ngừng hỗ trợ cho tất cả các phiên bản Windows XP từ 13 / 07 vừa rồi cho nên chẳng còn bản và lỗi mới nào nữa đâu.

Ngày gửi: 01/09/2010 - 16:27

Nếu win có bản quyền thì dùng auto update mà update bản vá lổi. Nếu bạn chỉ dùng với mục đích bình thường thì chẳng cần update chi cho nó nặng tìm 1 soft anti virus cài vào máy là ok

Ngày gửi: 01/09/2010 - 16:28
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Windows XP Professional SP3 English 1pk DSP 3 OEI CD
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)