Cách diệt cỏ dại hiệu quả mà không dùng đến thuốc thực vật?

 |  Xem: 1.723  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Lựa một ngày oi bức, rắc muối lên lớp cỏ dại muốn diệt. Cỏ sẽ chết, rất lâu sau mới mọc trở lại được.

Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:15
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(4 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)