Cách diệt cỏ dại hiệu quả mà không dùng đến thuốc thực vật?

 |  Xem: 1.639  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Lựa một ngày oi bức, rắc muối lên lớp cỏ dại muốn diệt. Cỏ sẽ chết, rất lâu sau mới mọc trở lại được.

Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:15
Trả lời