Iphone 3G liệt cảm ứng không thể slide to unlock, silde to answer?

Cái Iphone 3G của mình đang xài bình thường tự nhiên bị liệt cảm ứng không thể slide to unlock, khi có cuộc gọi đến không thể silde to answer, slide to power off,tóm lại là không thể kéo được thanh trượt Slide.Trong khi đó mình chấm lên các điểm khác trên màn hình thì thấy vẫn còn có tác dụng,kể cả chỗ hiện chữ Slide to unlock mình kéo thanh trượt không được nhưng khi chỗ đó hiện lên chữ Cancel mình ấn vào vẫn thấy có tác dụng.có nghĩa là Iphone không phải bị liệt cảm ứng hoàn toàn mà chỉ không sử dụng được thanh trượt Slide.
Mình đã thử restore lại FW gốc ver 3.1.2 nhiều lần nhưng vẫn không được thanh trượt.Ai có kinh nghiệm cho em xin ý kiến với.Cám ơn mọi người.

 |  Xem: 5.626  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/10/2010 - 14:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mình cũng bị vậy .Bạn thử restore bản custom firmware ở đây xem sao .Mình đã thử thấy cũng khả quan hơn http://vnmagic.net/board/showthread.php?t=15204

Ngày gửi: 01/10/2010 - 14:25
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)