Sony Xperia T có giá bao nhiêu?

 |  Xem: 320  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/02/2013 - 11:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

az24.vn/hoidap 

 

Sony Xperia T bắt đầu bán tại VN, giá 10,9 triệu đồngcute_smiley15.gif


Mời bạn ghé thăm: -
Ngày gửi: 25/02/2013 - 11:21
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)