Thông báo
Mỗi lần trả lời câu hỏi bạn sẽ được cộng thêm 10 điểm trong tổng số điểm của mình.

các chức năng tiền tệ

Kết quả tìm kiếm (2)
Bạn có muốn tìm thêm ở: Sản phẩm hoặc Rao vặt
Cục dự trữ liên bang Mỹ hay Bộ tài chính Mỹ được quyền phát hành tiền?

Được quan tâm nhiều nhất

Thành viên tích cực nhất