thu

Bản chất của tiền tệ được thể hiện qua các chức năng của nó. Theo C. Mác tiền tệ có 5 chức năng: ...
Có ba chức năng chính của NHTW là phát hành tiền tệ , ngân hàng của các tổ chức tín dụng, ngân hàng của chính phủ. Vâỵ cho tôi hỏi cục dữ trữ liên bang Mỹ đảm nhiệm chức năng phát hành tiền hay là Bộ tài chính Mỹ đảm nhận việc này? Thank U so...
(Xem thêm)

Tôi yêu VN

Giấy bạc dự trữ liên bang là các giấy nợ (IOU) từ FED tới người mang nó và cũng là các tài sản nợ,...

Thành viên tích cực

1

Thủy Ngô

3 lượt cảm ơn
2

Khôi Huỳnh

1 lượt cảm ơn
3

Huyền Chung

1 lượt cảm ơn
4

T.Tuấn A.Anh

1 lượt cảm ơn
5

loan thuy

1 lượt cảm ơn