Hiện nay mình đang sử dụng laptop, nhưng ở nhà anh trai mình hay mượn máy và vào những trang web phim sex để coi. Vào những trang web sẽ đó có virus gì ảnh hưởng đến máy hay bị gì không?

Gian hàng DEMO

nó hay có cái popup, m click vào là chết đó

Thành viên tích cực