vietnam

Xã hội loài người đã phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp nhau. Trên cơ sở...

tu

- Hình thái kinh tế là một phạm trù của Chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ XH ở từng g/đ phát...

Le Mai

VẤN ĐỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN: LÝ LUẬN VÀ TÍNH THỜI...
Ai Biết Giúp Mình Nhé, Mình Cảm Ơn Rất Nhìu Nhìu !

thao mai

Theo Mác xã hội loài người đã trải qua bốn hình thái kinh tế xã hội đó là cộng sản nguyên thuỷ,...
Bằng lý luận của học thuyết hình thái kinh tế xã hội hãy chứng minh sự thay thế xã hội CXNT bằng xh chiếm hữu nô lệ là 1 quá trình lich sử tự nhiên

jdhgjfg

Chào bạn! Mình biết điểm mua sách cực rẻ ở Đinh Lễ nhà sách Nguyệt...
Vận dụng các hình thái vào phát triển kinh tế xã hội thế nào?

nguyenthitam

2. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - ...

Thành viên tích cực

1

Vũ Thu Thủy

2 lượt cảm ơn
2

monpion0111

2 lượt cảm ơn
3

nguyễn bảo Hân

1 lượt cảm ơn
4

Huong93

1 lượt cảm ơn
5

Tú Trần

1 lượt cảm ơn