Tìm kiếm theo danh mục
Em và bạn ấy đã yêu nhau, được 1 thời gian thì chia tay, không có lý do nào cả. Bây giờ bạn ấy hay nhắn cho em và hay nói về chuyện tình cảm mong anh chị cho em một lời khuyên? Em nên như thế nào với bạn ấy và có phải bạn ấy muốn nối lại với em không?
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Chuyện tình cảm như những cơn sóng, lên xuống như thuỷ triều cũng thường tình thôi. Nếu em vẫn còn...