4 kỹ năng cần thiết cho nhânviên nhân viên văn phòng Thông tin – Kỹ năng giao tiếp Giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng trong việc kinh doanh và nhiều khi mang nhiều tính chất quyết định của mọi thành công. Kỹ năng thông tin là các kỹ năng giao tiếp hiệu quả suy nghĩ về ý tưởng của bạn trong giao thiệp, trên trực tiếp và qua điện thoại. Nó liên quan đến việc phải biết lắng nghe người khác nói, xây dựng niềm tin và tôn trọng các ý kiến, quan điểm của người khác. Kỹ năng công nghệ – chuyên ngành kỹ thuật Ngày nay, công nghệ phát triển trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Vì thế, tìm hiểu về công nghệ là sự chuẩn bị để ứng dụng vào hệ thống máy tính, phần mềm mới nhất. Chấp nhận công nghệ mới có nghĩa là sử dụng máy tính hàng ngày trong cuộc sống và công việc của bạn. Làm việc nhóm Kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng làm việc hiệu quả trong một đội ngũ nhiều người. Đó là việc có thể sử dụng đúng người để có được các kết quả tốt nhất và luôn sẵn sàng để có thể chỉ dẫn hoặc phối hợp nhịp nhàng theo. Tìm hiểu – thu thập thông tin Quản lý thông tin là khả năng biết được các thông tin cần thiết để tìm kiếm, định vị và thu thập nó. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng các nguồn lực khác nhau, cho dù chúng là từ những con người hoặc từ các tư liệu trong thế giới cộng nghệ rộng lớn. Công ty máy thiết bị văn phòng BNP
(Xem thêm)