Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0985.638.762; HCM: 0906.392.220
FinalStyle thiết kế website chuyên nghiệp Uy Tín - Chất Lượng - Hiệu quả http://www.finalstyle.com

Con giống vật nuôi

Có tổng số 1.781 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Cần bán  |  Cần mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
 • Bán gà lương phượng giống. (252 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 49 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán vịt trời. (131 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 50 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán ngỗng sư tử. (157 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 50 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán ngan pháp (115 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 50 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán bồ câu pháp. (175 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 51 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán gà ai cập giống (169 1 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 52 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán ngỗng sư tử giống. (165 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 52 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán thỏ newzeland giống. (116 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 52 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán gà ác lông trắng giống. (282 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 53 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán gà đông tảo giống. (122 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 54 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán gà hồ giống. (218 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 54 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán gà ai cập giống. (267 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 55 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán gà lai chọi giống (175 1 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 55 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán gà lương phượng giống (83 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 56 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán gà ri giống (83 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 56 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán gà sao giống. (103 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 56 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán gà tây giống. (107 1 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 57 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán gà hmong giống. (88 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 57 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán gà mía giống. (79 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  trong_rau_sach 2 giờ 58 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán chim le le. (68 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán chim le le. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 www.trangtraithuyphuong.com Công ty Thụy Phương Địa...
  trong_rau_sach 2 giờ 58 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán chim cút giống. (126 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán chim cút giống . Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 www.trangtraithuyphuong.com Công ty Thụy Phương ...
  trong_rau_sach 2 giờ 59 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán chim ngói. (32 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán chim ngói. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 www.trangtraithuyphuong.com Công ty Thụy Phương Địa...
  trong_rau_sach 2 giờ 59 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán chim sâm cầm (30 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán chim sâm cầm. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 www.trangtraithuyphuong.com Công ty Thụy Phương ...
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy Phương bán chim trĩ (31 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán chim trĩ. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 www.trangtraithuyphuong.com Công ty Thụy Phương Địa...
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy phương bán gà ác đen. (31 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  Thỏa thuận...
 • Trang trại Thụy phương bán gà ác trắng (30 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  Thỏa thuận...
 • Bán bồ câu mỹ giống. (44 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  Thỏa thuận...
 • Trang trại thụy phương bán đà điểu giống. (32 0 )

  Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528 Chuyên làm các dự án khuyến nông lien he: 01636990528 ...
  Thỏa thuận...
 • Trại dê giống (201 1 )

  TRANG TRẠI dê giống boer là địa chỉ quen thuộc chuyên cung cấp các giống dê cho khu vực các tỉnh phía nam với giá cạnh tranh và dê thương phẩm móc hàm cho các quận nội thành HCM Với lợi thế diện tích...
  aeminh1339 7 giờ 17 phút trước trong Con giống vật nuôi
  180
  ₫ / Kg
 • Chim trĩ đỏ Miền tây, Tiền giang, Long an, Bến tre, Đồng tháp,.. (6.428 7 )

  Nếu bạn đang tìm nơi mua chim trĩ đỏ, muốn được hỗ trợ thông tin kỹ thuật Liên hệ Trại chim trĩ đỏ Tiền giang Sản phẩm: - Con giống sinh trưởng khoẻ, các độ tuổi - Chim trĩ làm cảnh Hỗ trợ: - Tài...
  chimtritiengiang Hôm qua, lúc 11:00 trong Con giống vật nuôi
  250.000
  ₫ / con
 • Bán thỏ thịt - thỏ giống (5.571 4 )

  Trại thỏ miền nam chuyên cung cấp thỏ thịt và thỏ giống khu vực bến tre và TP HCM cung cấp thỏ hơi cho nhà hàng, quán ăn, quán nhậu và tiểu thương tại các chợ giao hàng tận nơi, giá cả hợp lý...
  rabbit_south Hôm qua, lúc 10:11 trong Con giống vật nuôi
  80.000
  ₫ / kg
 • BÁN TẮC KÈ GIỐNG TRANG TRẠI NUÔI LỚN NHẤT, LÂU NĂM NHẤT TẠI VIỆT NAM (9.249 0 )

  TRANG TRẠI CÔN TRÙNG THANH XUÂN V T V 2 PHÁT SÓNG CHUYÊN : TẮC KÈ TẮC KÈ BẮC , DẾ MÈN, BỌ CẠP, SÂU, RẾT, KỲ TÔM, GÀ TRE, GÀ MỸ... Phương pháp xây dựng trang trại nuôi tắc kè - dế mèn từ nguồn...
  chuyencontrung Hôm qua, lúc 08:00 trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • CÁCH LÀM CHUỒNG NUÔI TẮC KÈ ,BỌ CẠP, DẾ MÈN TIẾT KIỆM CHI PHÍ VTV2 PHÁT SÓNG (21.486 0 )

  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG MỚI NUÔI DẾ MÈN, TẮC KÈ, BỌ CẠP TIẾT KIỆM CHI PHÍ - RÚT NGẮN THỜI GIAN CHĂN NUÔI NĂM 2010, 2011, 2012: TRANG TRẠI CÔN TRÙNG THANH XUÂN V T V 2 PHÁT SÓNG CHUYÊN : TẮC KÈ,...
  chuyencontrung Hôm qua, lúc 06:00 trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Công dụng của tắc kè (10.395 0 )

  Thương phẩm đã được xuất bán tại các siêu thị lớn trên toàn quốc với thương hiệu: "TẮC KÈ SẠCH THANH XUÂN" "DẾ MÈN SẠCH THANH XUÂN" Xin mời truy cập website để xem chi...
  chuyencontrung Hôm qua, lúc 06:00 trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • BÁN TẮC KÈ GIỐNG - PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI HỘ GIA ĐÌNH VTV2 PHÁT SÓNG (5.357 0 )

  XIN MỜI BÀ CON XEM LẠI CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG CỦA VTV2 VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÂY: VIDEO KỸ THUẬT NUÔI TẮC KÈ,BỌ CẠP PHẦN I XEM TẠI ĐÂ Y VIDEO KỸ THUẬT NUÔI TẮC KÈ,BỌ CẠP PHẦN II...
  chuyencontrung Hôm qua, lúc 06:00 trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán rắn hổ mang giống và giới thiệu mô hình chăn nuôi rắn siêu lợi nhuận (35.481 3 )

  Nếu bạn và bà con có người nhà ở quê hoặc bố mẹ ở quê mình xin giới thiệu bạn mô hình chăn nuôi rắn hổ mang siêu lợi nhuận : Những câu hỏi mà các bạn sẽ quan tâm là: 1/ Nuôi rắn có hợp pháp...
  tpcomvalve 24/06/2016 - 22:37 trong Con giống vật nuôi
  200.000
  ₫ / con
 • Đồng Nai-Bán Chồn Hương (Cầy Hương) Giống (21.738 0 )

  Trang Trại PHAN TÙNG Chuyên cung cấp các loại con giống Nhím.Chồn Hương. Dúi. ngoài ra chúng tôi còn cung cấp giống gà Đông Tảo thuần chủng các loại từ một ngày tuổi cho đến gà trưởng thành. Quý khách...
  Thỏa thuận...
 • Bán Ngỗng Khổng Lồ Tại Trang Trại Vườn Chim Việt (22 0 )

  Ngỗng Khổng Lồ thuộc Chi Ngỗng (danh pháp khoa học: Anser ) .Với kích thước đúng như với tên gọi của nó.Trưởng thành có thế đạt trọng lượng 10-15kg.Cao từ 0,6-0,8m.Mỗi năm chúng sinh sản khoảng 40-60...
  vuonchimviet 23/06/2016 - 14:40 trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán gà nòi lai đông tảo (11 0 )

  bán gà nòi lai đông tảo ( mẹ nòi cha đông tảo ) thịt đỏ chân cũng hơi to, vì gà nuôi thả nên chất lượng thịt rất ngon, thịt mềm và dai, bán theo giá gà thịt, gà trống 110k/kg, mái 120k/kg, có bán vịt...
  vatgia_3960987 23/06/2016 - 09:29 trong Con giống vật nuôi
  110.000
  ₫ / kg
 • Cung cấp gà tre. (89 0 )

  www.trangtraithuyphuong.com cung cấp gà tre.Lh: 01636990528 địa chỉ: 109/20 nguyễn sơn, long biên, hà nội
  trong_rau_sach 22/06/2016 - 11:32 trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
Có tổng số 1.781 tin rao vặt về Con giống vật nuôi.
 [1]  2  3  4  5  6  ..