Sản phẩm về "300dpi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy in mã vạch Zebra 170xi4 300dpi
Zebra 170xi4, 170xi4. Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 30 / Xuất xứ: - /
0
86.200.000 ₫
19 mới từ 86.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra 220xi4 300dpi
Zebra 220xi4, 220xi4. Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 8.5inch - 216mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 32 / Xuất xứ: - /
0
29.100.000 ₫
16 mới từ 29.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Đầu in mã vạch Zebra 105SL 200/300dpi
Hãng sản xuất: - /
0
10.500.000 ₫
5 mới từ 10.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện mã vạch
Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 300dpi
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 22 / Xuất xứ: China /
0
46.160.000 ₫
15 mới từ 46.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Đầu in Zebra ZM600 - 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Đầu in Zebra ZM400 - 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
9.999.000 ₫
1 mới từ 9.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Đầu in Zebra S4M - 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Đầu in Zebra 110Xi4 - 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
16.275.000 ₫
3 mới từ 16.275.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Đầu in Zebra 170Xi4 - 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
17.990.000 ₫
3 mới từ 17.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Đầu in Zebra 170 Xi III - 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
23.074.000 ₫
2 mới từ 23.074.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Đầu in Zebra Z4M - 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Đầu in Zebra Z4M Plus - 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Đầu in Avery Denisson AP 5.4 - 300dpi
Hãng sản xuất: Avery / Độ phân giải: 300 dpi /
0
10.500.000 ₫
2 mới từ 10.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra  ZT 410(300dpi)
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
26.090.000 ₫
7 mới từ 26.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra ZT420 300dpi
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 12ips- 305mm/giây / Khối lượng (kg): 18 / Xuất xứ: - /
0
44.490.000 ₫
9 mới từ 44.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra ZT410 300dpi
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 256MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512MB / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
5
23.500.000 ₫
17 mới từ 23.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Đầu in mã vạch Zebra ZT410 300dpi
Hãng sản xuất: Zebra / Độ phân giải: 300 dpi /
0
9.800.000 ₫
3 mới từ 9.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra 105SL plus 300dpi
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 254mm/giây / Khối lượng (kg): 22 / Xuất xứ: - /
5
45.750.000 ₫
6 mới từ 45.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra GT800 (300dpi)
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.16inch - 110mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 101.6mm/giây / Khối lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
5
5.600.000 ₫
8 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch TSC 4T300 (300dpi)
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : Đang chờ cập nhật / Bộ vi xử lý: 32-bit / 200 MHz / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 5 ips- 127mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.950.000 ₫
1 mới từ 5.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch

Sản phẩm về "300dpi"